Chp: Tapu Kanunu'ndaki Değişiklik Ülke Bütünlüğü Açısından Tehlikeli

Chp: Tapu Kanunu'ndaki Değişiklik Ülke Bütünlüğü Açısından Tehlikeli

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının, ülkenin bölünmez bütünlüğü, güvenliği ve kamu yararı açısından son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Chp: Tapu Kanunu'ndaki Değişiklik Ülke Bütünlüğü Açısından Tehlikeli

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının, ülkenin bölünmez bütünlüğü, güvenliği ve kamu yararı açısından son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ali Rıza Öztürk, Dicle ve Fırat havzalarına yönelik hesapların göz önünde bulundurulmadan yabancılara ölçüsüz toprak satışının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öztürk, tasarının amacının, devletin sınırları içinde, her yerin ölçüsüz ve önkoşulsuz olarak, Bakanlar Kurulu kararı ile karşılıklılık bile aranmadan, tarım alanları da dahil olmak üzere yabancıya peşkeş çekilebilmesinin önünü açmak olduğunu öne sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ise dünyada enerji kaynakları, su kaynakları ve tarım alanları için savaşlar yaşanmaktayken, tarım alanlarının satışının önünün açılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dünyanın hiçbir ülkesinde tarım alanlarının ölçüsüz bir şekilde satılmadığını belirten Köktürk, cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar toplam 11 milyon metrekare toprak satışı yapılmışken, 2002 yılından bu yana 136 milyon metrekare toprak satışı yapıldığını, 10 yılda 80 yıllık satışın 12 katı kadar satış yapıldığını kaydetti.

Kaynak: CHA