Chp'den Yaşa Takılıp Emekli Olamayanları Sevindirecek Teklif

Chp'den Yaşa Takılıp Emekli Olamayanları Sevindirecek Teklif

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, prim gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamayanların emekli olmasını sağlamak amacıyla kanun teklifi verdi CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, prim gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamayanların emekli olmasını sağlamak amacıyla kanun teklifi verdi.

Chp'den Yaşa Takılıp Emekli Olamayanları Sevindirecek Teklif

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, prim gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamayanların emekli olmasını sağlamak amacıyla kanun teklifi verdi CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, prim gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamayanların emekli olmasını sağlamak amacıyla kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, TBMM Başkanlığı'na, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi verdi.

-YAŞA TAKILANLAR EMEKLİ OLABİLECEK-

Teklif, emekli olabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamakla birlikte, mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamadığı için emekli olamayanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Çetin, 1999 yılında çıkarılan bir kanunla emeklilik yaşının yükselmesi nedeniyle prim gün sayılarını tamamlamalarına rağmen yaşa takıldıkları için emekli olamayanların emekli olabilmelerini sağlamak amacıyla kanun teklifi verdiğini ifade etti.

-GEREKÇE-

Teklifin gerekçesinde 1999 tarihinde çıkarılan 4447 sayılı kanunla emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten bir düzenleme yapıldığı hatırlatması yapılarak, şöyle denildi:

"Kamuoyunda emeklilikte "kademeli geçiş' olarak bilinen hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için aynı konu 23 Mayıs 2002 tarihli 4759 sayılı Yasa'da yeniden düzenlenmiştir. Böylece emeklilik yaşı da kademeli olarak yükselmiştir. Kademeli geçiş uygulaması ile 1999'dan önce işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş 3 ila 10 yıl arasında uzamıştır. Yaşanan ekonomik krizler ve başka nedenlerle işsiz kalanlar prim ödeme süresini doldurmalarına rağmen emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle emekli aylığından yararlanamamaktadırlar. Genellikle kırk yaşın üzerinde olan bu vatandaşlarımız yaşları nedeniyle yeni iş bulmakta da zorlanmaktadırlar."

-GEÇİCİ MADDE EKLENİYOR-

Teklif ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa bir geçici madde ekleniyor. Geçici madde, 506 sayılı kanun hükümlerine tabi olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan erkek ise adına 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bildirilmiş olanlar, kadın ise adına 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş olanlar, 506 sayılı kanunun geçici 81'nci maddesindeki hükümlere bakılmaksızın bu kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren altı ay içinde kuruma başvurmaları halinde yaşlılık aylığından yararlandırılmasını öngörüyor. - Ankara