CHP'den kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar için kanun teklifi

CHP'den kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar için kanun teklifi

CHP'den kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar için kanun teklifi
Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen şiddet, cinayet ve cinsel suçlarda iyi hal ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması için kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen şiddet, cinayet ve cinsel suçlarda iyi hal ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması için kanun teklifi verdi.

Taşcıer'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklifle, şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza davalarında "kültür, töre, din, gelenek veya namus" haksız fiil olarak kabul edilemeyecek ve bu gerekçelerle haksız tahrik indirimi uygulanamayacak.

Teklif, kasten öldürme, işkence ve neticesi itibarıyla ağırlaşmış işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkum olanların takdiri indirimden yararlandırılmamasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, modern toplumların en önemli özelliklerinden birinin, "keyfiyetin değil, yasaların yönetimi" şeklinde genel olarak tanımlanan hukuk devleti olduğu belirtildi.

Yasaların varlığının tek başına hukuka uyulduğu ya da adaletin tecelli ettiği anlamına gelip gelmediğinin önemli bir soru olduğu ifade edilen gerekçede, "Yasaların bazı durumlara ve suçlara ilişkin yoruma yer vermeyecek şekilde katı düzenlemeler yapması mecburidir. Bunun en güncel örneklerinden biri de kadına şiddettir.

Kadına şiddet konusu, bazı toplumları kültürel kodları ve tarihi geçmişi nedeniyle daha fazla ilgilendirse de artık uluslararası mücadele gerektiren ve ülke sınırlarını aşan niteliktedir." değerlendirmesine yer verildi.

Gerekçede, Türkiye'nin de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, bunlarla mücadeleye ilişkin standartları öngören, Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olduğu anımsatıldı.

Türkiye'de 10 yılda kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri taciz ve tecavüzün yüzde bin 400 oranında arttığı, sadece 2018'de 440 kadının, erkekler tarafından öldürüldüğü, bin 217 çocuğun istismar edildiği, 26 çocuğun öldürüldüğü belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Birçok uluslararası sözleşmenin yanında, onlara uygun biçimde ulusal çapta yapılan hukuki düzenlemelerin kadına şiddeti önlemede yetersiz olduğu, bu nedenle yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesi gereğinin yanında eğitimden toplumsal farkındalığa topyekun bir mücadelenin şart olduğu anlaşılmaktadır.

Her geçen gün sayısı artan kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet davalarında karşılaşılan durumlar da kadına şiddet konusunda mücadelenin araçları hakkında ipucu vermektedir. En çok başvurulan ceza indirim gerekçeleri olarak haksız tahrik ve mahkemede iyi hal gibi bahaneler karşımıza çıkmaktadır. Uygulanan bu indirimler kadına şiddeti artırmaktadır. Erkekler tahrik indirimlerinden cesaret almakta ve bu indirimler cinayetleri özendirmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunan Haberler

title