Cezaevlerinde haftada bir görüş izni

Cezaevlerinde haftada bir görüş izni

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair usul ve esasları yeniden düzenleyen, ''Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. . 5275 sayılı ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun''a dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre, ziyaretçi kabulündenyoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bucezaları infaz edilmekte olanlar dışında kalan hükümlü ve tutuklular

Cezaevlerinde haftada bir görüş izni