Cemre ne zaman düşüyor? Şubat ayında cemreler düşüyor mu? (2021) - Haberler
Haberi Paylaş

Cemre ne zaman düşüyor? Şubat ayında cemreler düşüyor mu? (2021)

Haberler.com - Haberler | Gündem
Cemre ne zaman düşüyor? Şubat ayında cemreler düşüyor mu? (2021)

Cemre ne zaman düşüyor? Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2021'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, toplamda üç tane olduğuna inanılıyor. Peki, 2021 Şubat ayında cemreler düşüyor mu?

Cemre ne zaman düşüyor? Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2021'de düşeceği tarihler araştırılıyor. Isınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. İşte 2021 cemre düşme takvimi...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart ) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer.Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title