Çelik: Din dersinde laiklik öğretiliyor

Çelik: Din dersinde laiklik öğretiliyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, "okullardaki zorunlu din dersi eğitimine'' ilişkin önergesini cevaplandırdı. Çelik, din öğretiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin, Anayasa'nın 24'üncü maddesinin amir hükmü kapsamında okutulduğunu kaydetti. Çelik, "Kaldı ki laiklik, bu dersin belli başlı konularından biri olup, her sınıfta

Çelik: Din dersinde laiklik öğretiliyor