Haberler » Ekonomi » Haber

Çay Bahçesi Kurma Ruhsatı Verilenler, 4. Yılın Sonunda Çay Bahçesi Ruhsatını Alacak

Çay bahçesi kurma ruhsatı verilenlere 4 Çay bahçesi kuracak olanlardan arazisi "tapulu ve tapusuz" olanlar arazinin bulunduğu bölgeye en yakın ÇAY-KUR çay fabrikasına başvuracak.

Çay Bahçesi Kurma Ruhsatı Verilenler, 4. Yılın Sonunda Çay Bahçesi Ruhsatını Alacak

Çay bahçesi kurma ruhsatı verilenlere 4 Çay bahçesi kuracak olanlardan arazisi "tapulu ve tapusuz" olanlar arazinin bulunduğu bölgeye en yakın ÇAY-KUR çay fabrikasına başvuracak. Başvuruyu alan ÇAY-KUR çay fabrikası, teknik heyet oluşturarak başvuru sahibinin arazisinin kontrolü için uygun bir tarih belirler. Belirlenen tarih başvuru sahibine bildirilecek. Çay bahçesi kurma ruhsatı verilenlere 4. yılın sonunda, teknik heyet tarafından yapılan incelemeler neticesinde "Çay Bahçesi Ruhsatnamesi" verilecek.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Çay Bahçesi Kuracak Olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak olanlara, önceden almaları gereken ruhsatnamenin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. Çay tarım alanlarında, çay bahçesi kuracak olanlara ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Çay bahçesi kuracak olanlardan arazisi tapulu ve tapusuz olanlar dilekçe ile arazinin bulunduğu bölgeye en yakın ÇAY-KUR çay fabrikasına başvuracak. Başvuruyu alan ÇAY-KUR çay fabrikası, teknik heyet oluşturarak başvuru sahibinin arazisinin kontrolü için uygun bir tarih belirleyecek. Belirlenen tarih başvuru sahibine bildirilecek.

-ÇAY BAHÇESİ KURULACAK ARAZİLERDE ARANACAK ŞARTLAR-

Çay bahçesi kurulacak arazilerde; toprak yüzeyinden bir metre aşağıya çay köklerinin nüfuzuna mani olacak sert bir tabaka bulunmaması, toprağın alt kısmının çay köklerini çürütecek derecede su tutan bir tabakayı ihtiva etmemesi, Toprağın tamamının kumdan ibaret bulunmaması, toprağın asitlik derecesinin 4.5-6 arasında olması ve çay bahçesi kuracak olanların arazinin sahibi veya hissedarı olmaları gerekecek.

-ÇAY BAHÇESİ KURMA RUHSATNAMESİ VERİLMESİ-

Çay bahçesi kurulacak arazi; belirlenen tarihte teknik heyet tarafından kontrol edilerek gerekli şartları taşıyıp taşımadığına göre rapor düzenlenecek. Çay bahçesi kurmak için başvuruda bulunanlardan bu rapor doğrultusunda uygun görülenler, onay alınmak üzere yılsonunda ÇAY-KUR tarafından Bakanlığa sunulacak. Bakanlığın onayı doğrultusunda başvurusu uygun görülenlere ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasınca "Çay Bahçesi Kurma Ruhsatnamesi" verilecek.

-RUHSATNAME ALANLARIN YAPACAĞI İŞLER-

Çay bahçesi kurma ruhsatnamesi alanlar; araziyi her türlü bitki örtüsünden temizleyip işleyerek çay fidesi dikimine uygun hale getirecek. İlgili ÇAY-KUR çay fabrikasına başvurarak yaptığı işleri teknik elemanlara kontrol ettirecek. Fide dikimi için ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasından teknik eleman talep ederek fide dikimi ile ilgili gerekli bilgileri alacak ve fide dikimini yapacak. Fide dikildikten sonra gelişim periyoduna göre eksik fideleri tamamlayacak. Çay bahçesindeki otları temizleyerek önerilen gübrelemeyi yapacak. Fideler üç yaşına gelince şekil budaması uygulayacak. Şekil budaması yapmadan önce ilgili ÇAY-KUR çay fabrikasından teknik bilgi alacak.

-4 YILDA EN AZ 3 DEFA TEKNİK ELAMANLAR KURULAN ÇAY BAHÇESİNİ KONTROL EDECEK-

Dört yıla kadar geçen süreçte arazinin hazırlanması, fide dikimi, bakım ve gübreleme, şekil budaması safhalarında olmak üzere en az üç defa teknik elemanlara kurduğu çay bahçesini kontrol ettirecek. Gerekli öneri ve teknik bilgileri alacak. Yaptığı iş ve işlemlerin uygun olduğuna dair, teknik elemanlardan kişiye ve araziye ait bilgileri içeren rapor isteyerek bu raporları saklayacak. Çay bahçesi ruhsatnamesi verilme aşamasında bu raporları teknik heyete sunacak.

Çay bahçesi kurma ruhsatı verilenlere dördüncü yılın sonunda, teknik heyet tarafından yapılan incelemeler neticesinde "Çay Bahçesi Ruhsatnamesi" verilecek. Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi. - Ankara