Casuslar CIA'i mahkemeye veremeyecek

Casuslar CIA'i mahkemeye veremeyecek

ABD'de en yüksek yargı makamı olan Federal Yüksek Mahkeme, Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in casuslarla yaptığı anlaşmaları yerine getirip getirmemesine ilişkin davaya, "casusluk faaliyetinin gizlilik doğası gereğince" müdahalede bulunamayacakları hükmüne vardı.

Casuslar CIA'i mahkemeye veremeyecek