Casini'den Sarkozy'nin Türkiye Kaygısına Destek

Casini'den Sarkozy'nin Türkiye Kaygısına Destek

İtalya'daki Merkez Sağ Muhalefet Partilerinden Hıristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar Birliği'nin Genel Başkanı Pier Ferdinando Casini, Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin En Önemli Adaylarından Halk Hareketi Birliği Lideri ve İçişleri Bakanı Nicholas Sarkozy'nin Türkiye'nin AB'ye Tam Üye Olma Olasılığını Endişeyle Karşılamasını Haklı Bulduğunu Söyledi.

Casini'den Sarkozy'nin Türkiye Kaygısına Destek

İtalya'daki merkez sağ muhalefet partilerinden Hıristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar Birliği'nin Genel Başkanı Pier Ferdinando Casini, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en önemli adaylarından Halk Hareketi Birliği lideri ve İçişleri Bakanı Nicholas Sarkozy'nin Türkiye'nin AB'ye tam üye olma olasılığını endişeyle karşılamasını haklı bulduğunu söyledi.

Casini, Türkiye'nin üyeliğinin AB'nin kimliğiyle bağdaştırılamıyacağı yönündeki düşüncelere katıldığını söyledi.

Casini, "Bu kaygı, Avrupa kimliğiyle ilgili bir konudur. Kimlik sorunu, bu konudaki kaygıların lokomotifi konumundadır. Sarkozy'nin tavrı, enine boyuna iyice düşünülmelidir. Zira bu sağ veya sol sorunu olmayıp, herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir konu" diye konuştu.