Cargill Hakkındaki Yargı Kararları... - Bursa Barosu Başkanı Şenol: - ''bugün Gelinen Hukuki Süreç Sonunda Cargill'in Orhangazi'deki Fabrikasının Faaliyetinin Derhal Durdurulması, Tesislerinin De Sökülmesi Gerekmektedir''

Cargill Hakkındaki Yargı Kararları... - Bursa Barosu Başkanı Şenol: - ''bugün Gelinen Hukuki Süreç Sonunda Cargill'in Orhangazi'deki Fabrikasının Faaliyetinin Derhal Durdurulması, Tesislerinin De Sökülmesi Gerekmektedir''

Bursa Barosu Başkanı Asude Şenol, Cargill A.Ş'nin Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki mısır işleme tesisleriyle ilgili olarak, ''Bugün gelinen hukuki süreç sonunda Cargill'in Orhangazi'deki fabrikasının faaliyetinin derhal durdurulması, tesislerinin de sökülmesi gerekmektedir'' dedi.

Cargill Hakkındaki Yargı Kararları... - Bursa Barosu Başkanı Şenol: - ''bugün Gelinen Hukuki Süreç Sonunda Cargill'in Orhangazi'deki Fabrikasının Faaliyetinin Derhal Durdurulması, Tesislerinin De Sökülmesi Gerekmektedir''

Bursa Barosu Başkanı Asude Şenol, Cargill A.Ş'nin Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki mısır işleme tesisleriyle ilgili olarak, ''Bugün gelinen hukuki süreç sonunda Cargill'in Orhangazi'deki fabrikasının faaliyetinin derhal durdurulması, tesislerinin de sökülmesi gerekmektedir'' dedi.

Şenol, bazı meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, İznik Gölü Çevre Düzeni Planı'nda ''Tarımsal niteliği korunacak alan, sulama ve uzun mesafeli koruma alanı'' içinde faaliyet gösteren Cargill A.Ş'ye ait mısır işleme tesisleriyle ilgili, idare mahkemeleri ve Danıştay'da süren 8 yıllık hukuki süreç boyunca 6 iptal davası açıldığını söyledi.

İlk 4 davanın iptalle sonuçlandığını, son 2 davada ise yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini hatırlatan Şenol, bunlardan birinin Bakanlar Kurulu'nun sözü edilen alanı ''Özel Endüstri Bölgesi'' ilan etmesi, diğerinin de Gemlik Belediyesi'nin bu karar doğrultusunda Cargill firmasına verdiği ruhsat ve plan değişikliğine karşı açılan davalar olduğunu kaydetti.

Şenol, kararların uygulanmaması nedeniyle adli yargıda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) açılan tazminat istekli davaların da devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Eğer ülkemiz gerçek bir hukuk devleti olsaydı, sorun tek davada çözümlenebilirdi. Oysa idare, var olan Anayasal ve yasal kurallara uymak yerine, mahkeme kararlarını bertaraf edebilmek için yetkilerini sınır tanımaksızın kullanma yolunu seçti. Yargı kararlarını fiilen etkisiz kılmak için yasa, yönetmelik ve plan değişikliklerine gittiği gibi, Bakanlar Kurulu kararlarıyla da 'hile' kullanarak 'yargı kararlarını dolanarak' yargıyı yok saymaya devam etti.''

İdarenin Anayasa ihlalini dahi göze alarak, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği ilkelerini de çiğneyerek, Cargill'e ayrıcalıklı davranmaya devam ettiğini savunan Şenol, ''Bugün gelinen hukuki süreç sonunda Cargill'in Orhangazi'deki fabrikasının faaliyetinin derhal durdurulması, tesislerinin de sökülmesi gerekmektedir'' dedi.

Şenol, davacıların yaptıklarının bir çevre ve hukuk mücadelesi olduğuna değinerek, amaçlarının idareyi hukukun içine sokma, hukuka bağlı kılma, temel insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alma ve bu bağlamda çevre hakkına işlerlik kazandırmak olduğunu vurguladı.