Çankırı: 24 Kasım Öğretmenler Günü

Çankırı: 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çankırı'da Coşkulu Törenlerle Kutlandı.

Çankırı: 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü, Çankırı'da coşkulu törenlerle kutlandı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Ali Haydar Öner, öğretmeni; kendi kişisel kaygılarından çok öğrencilerini geleceğe hazırlama kaygısı içinde olan insan olarak niteledi. Öner, "Biz evimizde öğretmenlerimiz tarafından denetlenirdik. Çarşıda, pazarda bizi denetler ve izlerlerdi. Ders zili çalınca bizi terk edip gitmezlerdi. 'Hangi öğrencimi geleceğe nasıl hazırlayabilirim' düşüncesi vardı. 'Sen doktor, sen yargıç, sen kamu yöneticisi ol' derlerdi. Kendi sezgilerine göre bizi yönlendirirlerdi. Ders zili çalınca okulu terk etmezlerdi" dedi.

Her görevin güçlükleri olduğunu, öğretmenlerin de bazı güçlüklerin savaşını vererek eğitim hizmeti vermeye çalıştıklarını dile getiren Vali Öner, "Çankırı'da görev yapan öğretmenlerimiz önemli ölçüde sıkıntılarını geride bıraktı. Okullarımızın fiziki altyapıları yenilendi. Yeni formüller üreterek eğitim kalitemizi artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Çankırı'nın ÖSS'deki başarısının yeterli olmadığını ve bundan sonraki

sınavlarda ilk 20 il arasına girmesi gerektiğine vurgu yapan Öner, "Hedefimiz, çağdaş uygarlık seviyesidir. Layık olduğumuz yer burasıdır. Yıllarca başka ulusların hegemonyası altına alınmak istendik. Devletimiz

bölünmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve şanlı bayrağımız ayaklar altına alınmak istenmiştir. Bayrağımız Misak-ı Milli hudutlarımız içinde ebediyyen indirilmeyecek biçimde, Başöğretmen Atatürk'ün başkomutanlığında verilen Milli Mücadele ile göndere dikilmiştir. Bayrağımız; öğretmenlerimizin uyanıklığı ile, çocuklarımızın geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması ile dalgalanmaya devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çankırı il merkezinde emekli olan 30 öğretmene, Vali Ali Haydar Öner tarafından çeşitli hediyeler verdi.