Çan'da Özelleştirmeye Karşı Ortak Basın Toplantısı

Çan'da Özelleştirmeye Karşı Ortak Basın Toplantısı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü'nde örgütlü Türkiye Maden-İş Sendikası ile 18 Mart Çan Termik Santralı'nda örgütlü Tes-İş Sendikası temsilcileri, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, işyerlerinin...

06.09.2012 19:05 | Son Güncelleme: 06.09.2012 19:05
Çan'da Özelleştirmeye Karşı Ortak Basın Toplantısı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü'nde örgütlü Türkiye Maden-İş Sendikası ile 18 Mart Çan Termik Santralı'nda örgütlü Tes-İş Sendikası temsilcileri, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, işyerlerinin özelleştirme kapsamına alınmasını protesto etti.

Maden İşçileri Sendikası lokalinde gerçekleşen ortak basın toplantısına Tes-İş Balıkesir Teşkilatlanma Sekreteri Sertip Kartal ve Maden-İş Sendikası Balıkesir Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Yıldız ile ÇLİ ve 18 Mart Termik Santralı İşyeri Baş Temsilcileri Nurettin Köse, Bahattin Körükçü, işyeri temsilcileri Mahmut Akkurt, Zafer Maraşlı, Engin Yavaş ve işçiler katıldı. Tes-İş Balıkesir Şubesi Teşkilatlanma Sekreteri Sertip Kartal'ın okuduğu basın açıklamasında Tes-İş ve Maden-İş sendikalarının özelleştirmeye karşı birlikte hareket etme kararı aldıkları kaydedildi.

Sertip Kartal, "TBMM'de görüşülmekte olan 6353 sayılı torba yasaya bir gece yarısı eklenen hükümle termik santrallere kömür veren TKİ havzalarının da 4046 sayılı yasa kapsamında özelleştirilecekleri hüküm altına alındı. Torba yasadaki düzenleme ile özelleştirme kapsamına alınan birçok ildeki işletmeler ile birlikte 18 Mart Çan Termik Santrali ile ÇLİ de daha sonraki dönemlerde yeni özelleştirme planlamalarına dahil edilebilecek. Bilindiği üzere bu güzide iki işletme stratejik birer kamu hizmet alanıdır. Hepimizin ortak ihtiyacı olan elektrik enerjisi ile kömürün (yakıt) kamu tarafından en ucuz, kesintisiz, kaliteli, herkesin ulaşabileceği şekilde sağlanması gerekmektedir.

Çünkü, enerji insan hayatı için hassas ve kamusal bir haktır. Ülkemizde enerji ile kömür sahalarının 4046 sayılı yasayla özel sektöre satılması yolunun açılması sonunda kamu hizmeti dışına atılmaya çalışılması üzüntü ve kaygılarımızın başlıca sebebidir" şeklinde konuştu.

Açıklamasında her iki işletmenin de Çan ekonomisine ciddi girdiler sağladığına dikkat çeken Kartal, "Halihazırda ÇLİ ve 18 Mart Çan Termik Santrali'nde toplam 650 kadrolu personel, 750 de taşeron sisteminde çalışmakta olan personel var. Her iki kamu işletmesi de, giyim, zücaciye, temizlik malzemelerinin yüzde 94'ü, elektrik-elektronik, beyaz eşya ihtiyaçlarının yüzde 85'ini, kırtasiye, matbaa, bilgisayar malzemelerinin yüzde 89'unu ilçemizdeki esnaflarımızdan, yıllık 2 ile 3 milyon TL harcayarak temin etmektedirler. Her iki işletmenin toplam 1400 çalışanı ile Çanakkale ve Çan ekonomisine aylık ulaşım ve ücretleri ile direk katkısı ise 2 ile 2.5 milyon TL'dir. Toplam Çan ekonomisine yıllık katkı yaklaşık 4 ile 5.5 TL'yı bulmaktadır. Bu rakama sigorta ve vergiler dahil değildir" diye konuştu.

ÇLİ ve termik santral ile ilgili teknik bilgiler de veren Tes-İş Balıkesir Şubesi Teşkilatlanma Sekreteri Kartal, "1979 yılında devletleştirilen Çan linyitleri sahasında 78 milyon ton kömür rezervi bulunmaktadır. Yıllık ortalama üretim göz önüne alındığında da, yeni rezerv tespit edilememesi halinde bile yaklaşık 40 yıllık rezervi var. Yaklaşık 2003 yılı ortalarından bu yana elektrik üretimini sürdüren pulvarize kömürle çalışmakta olan termik santrallere alternatif 18 Mart Çan Termik Santrali'ne yıllık ortalama 1.700.000 ton/yıl kömür sağlamakta olup, sadece 2011 yılı karı 11 milyon 550 bin TL, 2012 yılı 7 aylık karı ise 35 milyon TL'dir 60x2 mw, toplamda da 320 mw gücündeki EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santraliı ise ÇLİ'den sağladığı yıllık ortalama 1.700.00 ton/yıl kömürle Çanakkale ilimizi besleyebilecek büyüklükte elektrik üretmekte olup, halihazırda da ülkemizdeki elektrik üretiminin ise yüzde 1,5 ile 2.5'ini karşılamaktadır. Yıllık brüt elektrik üretimi ise 2.000.000.000 Kwh/yıl'dır. Gerek termik santralimiz ve gerekse linyit işletmemiz bölgemize doğrudan ve zincirleme sağladıkları istihdam, katma değer ile sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Ödediğimiz vergilerle yapılmış ve halihazırda kar etmekte olan 18 Mart Çan Termik Santrali ile önceden kamulaştırılmış olan ÇLİ'nin 4046 sayılı yasaya dayanılarak haklı ve makul bir gerekçesi olmayan muhtemel zararları büyük olacaktır. Bir özelleştirme planlamasına dahil edilmemesi yolunda biz her iki sendika olarak vereceğimiz bu haklı mücadelemizde kararlı olduğumuzu hatırlatırız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
title