Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı

Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ssgss'yi Onayladı. Yasanın Onaylanmasıyla Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başlamış Oldu.

Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, SSGSS'yi onayladı. Yasanın onaylanmasıyla çalışma hayatında yeni dönem başlamış oldu. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa'sıyla, kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı her iki kesim için de 65'e yükseltilirken, prim gün sayısı da 7 bin'den 7 bin 200'e çıkarıldı. Aylık bağlama oranları düşürülürken, bazı sektörlerdeki fiili hizmet zammı uygulaması ise kaldırıldı. Ayrıca, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez devlet memuru olanlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak.

-30 NİSAN'DAN SONRA SİSTEME GİRECEKLERDE AYLIK BAĞLAMA ORANI YÜZDE 2-

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı yasaya göre, emeklilikte aylık bağlama oranı ilk 10 yıl yüzde 3, sonraki yıllarda ise yüzde 2 olacak. İlk defa işe başlayan sigortalılar için ise aylık bağlama oranı yüzde 2 olacak. 30 Nisan 2008'den itibaren sisteme giren sigortalılarda is aylık bağlama oranı ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

-EMZİRME ÖDENEĞİNİ SGK BELİRLEYECEK-

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının doğum yapması halinde verilecek iş göremezlik ödeneği; yataklı tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi tutarında olacak. Sigortalı kadın, Bağ-Kur'lular ve sigortalı erkeğin çalışmayan eşi de emzirme ödeneğinden faydalanabilecek. Ödenekte, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması şartı aranacak. Emzirme ödeneğini miktarını Sosyal Güvenlik Kurulu karar verdikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı onaylayacak.

-ÖLÜM VE MALULLÜK AYLIĞINDA 1800 PRİM GÜNÜ KOŞULU-

Bağ-Kur ve SSK'lılar ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını yitirmeleri durumunda malul sayılacak. Malullük aylığı alınabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olunması ve toplam bin 800 gün prim ödenmesi gerekecek. Ölüm aylığından yararlanabilmek için devlet memurları ve Bağ-Kur'lular da, en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme koşulu aranacak. Dul eşlere ise ölen sigortalının aylığının yüzde 50'si verilecek. Eşinin çocuğu ve geliri olmaması durumunda aylığın yüzde 75'i bağlanacak.


Cenaze yardımı tutarını, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu belirleyecek. Bu oran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayından sonra belirlenecek.. Kız çocukları, aylık veya gelirinin 2 yıllık tutarı kadar evlenme yardımı alabilecek.

-FİİLİ HİZMET ZAMMI KALKAN SEKTÖRLER-

Gazeteciler, PTT dağıtıcıları, milletvekilleri, Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı'nda görev yapanlar, Devlet Tiyatrosu sanatçıları, pilot ve hostesler, lokomotif makinistleri, infaz koruma memurları, gemi adamları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri için fiili hizmet zammı uygulamadan kaldırıldı.


Hem eşinden hem de anne veya babasından ölüm aylığı hak edenler sadece birini tercih edecek. Gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya iş göremez ve malul hale getirdiği mahkeme kararıyla belgelenen kişiye, gelir ve aylık bağlanmayacak.

-YENİ MEMURLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA-

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa devlet memuru olanlar genel sağlık sigortası kapsamına girecek. Vatansızlar ve sığınmacılar ile 65 yaşını doldurmuş muhtaçlar, İstiklal Madalyası alanlar, gaziler de genel sağlık sigortasına dahil edildi. Ayakta tedavide 2 YTL katılım payı alınacak. Katılım payı, prime esas kazanç, gelir ve aylıkların tutarı gibi ölçütler dikkate alınarak, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişecek. Sigortalılar Türkiye'de yapılamayan tetkikleri, yurtdışında yaptırabilecek. Doku ve kök hücre tedavilerinde, sigortalıdan katılım payı alınmayacak.

-ÖZEL HASTANELERİN KATKI PAYINI BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK-

Özel hastaneler tarafından tepki gösterilen yüzde 20'lik katkı payı ise yapılan değişiklik sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Kamu hastanelerinden sevk edilen gazi ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden katkı payı alınmayacak.


Öte yandan kayıt dışının önüne geçmek için işçinin maaş, prim ve ikramiye ödemeleri bankaya yapılacak.(ANKA)


(HLY/NB/ZG)

Kaynak: ANKA