Cabanas, Taburcu Oldu

Cabanas, Taburcu Oldu

Meksika"da Ocak Ayä±nda Bir Barda Baåÿä±ndan Vurulan ve Bir Sã¼re Yoäÿun Bakä±mda Kalan Paraguaylä± Milli Futbolcu Salvador Cabanas, Kaldä±rä±ldä±äÿä± Hastaneden Taburcu Edilerek, özel Bir Kliniäÿe Yatä±rä±ldä±.

Cabanas, Taburcu Oldu