Büyüme özel sektör kaynaklı

Türkiye'nin yüzde 9.9 ile rekor büyüme gerçekleştirmesinde özel sektör önemli katkı sağladı. GSYİH'deki büyümenin 6.6 puanlık kısmı özel sektör yatırımlarından kaynaklandı.

Büyüme özel sektör kaynaklı

Kaynak: NTVMSNBC