Büyüme istihdama yansımadı

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye rağmen, işsizlik oranı 2004 yılında sadece binde 2 gerileyerek yüzde 10.3 oldu. İstihdam sayısı 644 bin kişi arttı.

Büyüme istihdama yansımadı

Kaynak: NTVMSNBC