Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi Gündeminde Bulunan Konuları Görüşüp Karara Bağlamak Üzere Toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Belediye Meclis Salonu'nda Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar Belediyelerinden gelen çeşitli nazım imar plan tadilatı talepleri görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca bazı cadde ve sokaklara verilecek isimlerde görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri ise yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Mecliste görüşülen bir diğer madde de Kent Konseyi Genel Kurulu'nda kabul edilen; Stratejik Planlama Çalışma Grubu'nun; Enerji Kent ve Şehir Merkezi Rekreasyon Projesi, Sağlık, Çevre ve Küresel Isınma Çalışma Grubu'nun; Kayseri Sağlık Misafirhanesi ve Amalgam (civa toplama) Projesi, Gençlik ve Spor Çalışma Grubu'nun; Kayseri Kent Konseyi Hatıra Ormanı Projesi, Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Çalışma Grubu'nun; Kayseri Eğitim, Kültür, Sanat ve Turizm Duyuru Portalı Projesi, Kadın Meclisi'nin; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Kompleksi Projesi, Çocuk Parklarına Engelli Salıncakları Eklenmesi Projesi, Proje Havuzu Birimi ve Kayseri Sanat Galerisi Projesi, Belediye Meclisi'nde Kadın ve Aile Komisyonu kurulması projesi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu da görüşülerek karara bağlandı. Venhar Pakırtaşı, Çiğdem Yağcıoğlu, Mehmet Berk, Mustafa Aktaş ve Şaban Solmaz oy çokluğu ile Kadın ve Aile Komisyonu'na seçildi.

Meclisin gündem maddeleri arasında Oran Kalkınma Ajansı küçük ölçekli altyapı projeleri mali destek programı kapsamında "Dağ kızağı" başlıklı proje için, proje kararının alınması ve proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki adına Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın Büyükşehir Belediyesi'ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi de yer aldı. Bu madde de oybirliği ile kabul edildi..