Bütçe Yılın İlk Altı Ayında 1.9 Milyar YTL Fazla Verdi

Bütçe Yılın İlk Altı Ayında 1.9 Milyar YTL Fazla Verdi

10.07.2008 10:44 | Son Güncelleme: 10.07.2008 10:44
Bütçe Yılın İlk Altı Ayında 1.9 Milyar YTL Fazla Verdi

Merkezi Yönetim Bütçesi Geçen Yıl 5 Milyar 885 Milyon YTL Açık Verdiği İlk Altı Ayda Bu Yıl 1 Milyar 917 Milyon YTL Fazla Verdi. Faiz Dışı Fazla da Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 7,8 Artarak 22 Milyar 657 Milyon YTL Oldu. İlk Altı Ayda, Yılsonu Hedefine Göre Giderlerin Yüzde 45,2, Gelirlerin Yüzde 50,1, Faiz Dışı Fazlanın Yüzde 59,6'sı Gerçekleşti.

Bütçe geçen yıl 5 milyar 885 milyon YTL açık verdiği ilk altı ayda bu yıl 1 milyar 917 milyon YTL fazla verdi. Faiz dışı fazla da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 22 milyar 657 milyon YTL oldu.

İlk altı ayda, yılsonu hedefine göre giderlerin yüzde 45,2, gelirlerin yüzde 50,1, faiz dışı fazlanın yüzde 59,6'sı gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı, Haziran Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu açıkladı. Buna göre; Ocak-Haziran 2007 döneminde merkezi yönetim bütçe dengesi 5 milyar 885 milyon YTL açık vermiş iken, 2008 yılının aynı döneminde 7 milyar 802 milyon YTL iyileşerek 1 milyar 917 milyon YTL fazla verdi.

2007 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz dışı fazla 21 milyar 9 milyon YTL iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,8 oranında artarak 22 milyar 657 milyon YTL olarak gerçekleşti. 2008 yılı için 38 milyar 3 milyon YTL olarak öngörülen faiz dışı fazla hedefinin ilk altı aylık dönem itibariyle yüzde 59,6'sına ulaşıldı.

Yılın ilk altı ayında bütçe giderleri, geçen yılın aynı dönemindeki 100 milyar 679 milyon YTL gerçekleşmeye göre yüzde 0,1 oranında azalış göstererek 100 milyar 589 milyon YTL oldu. 2007 yılının ilk yarısı itibariyle bütçe giderleri gerçekleşme oranı yüzde 49,3 iken, 2008 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 45,2'de kaldı. 2008 yılının ilk altı aylık döneminde faiz hariç bütçe giderleri, 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artış göstererek 79 milyar 849 milyon YTL oldu.

-FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 23 AZALDI-

2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 26 milyar 893 milyon YTL olan faiz giderleri, 2008 yılı aynı döneminde yüzde 22,9 oranında azalarak 20 milyar 740 milyon YTL olarak gerçekleşti.

2007 yılının ilk altı aylık döneminde 94 milyar 795 milyon YTL olan bütçe gelirleri yüzde 8,1 oranında artarak 102 milyar 506 milyon YTL'ye ulaştı. 2008 yılının ilk yarısı itibariyle hedef bütçe gelirlerinin yüzde 50,1'i gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde, merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 222 milyar 553 milyon YTL ödeneğin yüzde 45,2'si kullanılarak 100 milyar 589 milyon YTL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 49,3 olmuştu.

Personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artış göstererek 24 milyar 506 milyon YTL oldu ve personel giderleri için bütçede öngörülen ödeneğin yüzde 50,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise, yüzde 12 oranında artış göstererek 3 milyar 53 milyon YTL oldu. Bu amaçla bütçede öngörülmüş olan 6 milyar 405 milyon YTL ödeneğin yüzde 47,7'si kullanıldı.

2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 8 milyar 349 milyon YTL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri, 2008 yılının aynı döneminde yüzde 9,7 oranında artarak 9 milyar 161 milyon YTL oldu. 2008 yılında mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 22 milyar 905 milyon YTL ödeneğin yüzde 40'ı ilk altı ayda kullanıldı.

Sağlık giderleri yüzde 3,8 oranında azalarak 3 milyar 102 milyon YTL oldu. Bu kapsamda, kamu personelinin tedavi ve ilaç gideri 1 milyar 139 milyon YTL, yeşil kartlıların tedavi ve ilaç giderleri ise 1 milyar 963 milyon YTL oldu. Yeşil kartlıların tedavi ve ilaç giderleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında azalış gösterdi.

Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artışla 35 milyar 226 milyon YTL olarak gerçekleşti. Cari transferlerin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı yüzde 50,9 oldu. 2007 yılının aynı döneminde söz konusu oran yüzde 51,8 olmuştu.

-SOSYAL GÜVENLİK AÇIĞI 13,4 MİLYAR YTL-

2007 yılı Ocak-Haziran döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 16 milyar 491 milyon YTL transfer yapılmış iken, bu yılın aynı döneminde bu transfer miktarı yüzde 6,7 oranında artarak 17 milyar 594 milyon YTL oldu. Bu kapsamda, 2008 yılı Ocak-Haziran döneminde finansman açığı için Sosyal Güvenlik Kurumuna geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında bir artışla 13 milyar 433 milyon YTL transfer yapıldı.

Cari transferler içindeki tarımsal destekleme ödemeleri Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında azalarak 4 milyar 452 milyon YTL oldu. Mahalli idare payları, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında artarak 7 milyar 325 milyon YTL olarak gerçekleşti.

-VERGİ TAHSİLATI YÜZDE 17 ARTTI-

Bütçe gelirleri 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde 94 milyar 795 milyon YTL iken, 2008 yılının aynı döneminde yüzde 8,1 oranında artış göstererek 102 milyar 506 milyon YTL olarak gerçekleşti. 2008 yılsonu merkezi yönetim bütçe gelir hedefi olan 204 milyar 556 milyon YTL'nin yüzde 50,1'i yılın ilk altı ayında gerçekleştirildi.

Ocak-Haziran 2007 döneminde 70 milyar 588 milyon YTL vergi tahsilatı yapılmışken, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,2 oranında bir artışla 82 milyar 752 milyon YTL vergi tahsil edildi. Böylece, vergi gelirlerinde bu yılın ilk yarısında bütçe hedefinin yüzde 48,3'ü gerçekleşti. Geçen yıl bu oranın yüzde 46,2 olmuştu. Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin payı 2007 yılında yüzde 74,5 iken 2008 yılında bu oran yüzde 80,7'ye çıktı.

Gelir vergisinde yüzde 20,5, kurumlar vergisinde yüzde 25,9, banka ve sigorta muameleleri vergisinde yüzde 17,4, dahilde alınan KDV'de yüzde 4,7, ithalde alınan KDV'de yüzde 27,2, özel tüketim vergisinde yüzde 11,8, damga vergisinde yüzde 11,3, harçlarda yüzde 10,9 ve diğer vergi gelirlerinde yüzde 16,5 oranında artış meydana geldi. Vergi gelirlerinin faiz hariç bütçe giderlerini karşılama oranı 2007 yılının ilk altı ayında yüzde 95,7 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 103,6'ya yükseldi.

-HAZİRAN AYI FDF'Sİ 6,5 KAT ARTTI-

Haziran ayına bakıldığında; 2007 yılının Haziran ayında merkezi yönetim bütçesi 2 milyar 541 milyon YTL

açık vermiş iken, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 978 milyon YTL fazla verdi. Böylece 2008 yılı Haziran ayında bütçe dengesinde yüzde 257 oranında iyileşme oldu.

2007 yılı Haziran ayında oluşan faiz dışı fazla 687 milyon YTL iken; 2008 yılının aynı ayında altı buçuk kat artarak 5 milyar 120 milyon YTL oldu.

2008 yılı Haziran ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 oranında azalarak 14 milyar 566 milyon YTL oldu. Geçen yılın Haziran ayında yüzde 8,4 olan bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı, bu yıl yüzde 6,5 düzeyinde kaldı.

Haziran ayında faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında azalarak 13 milyar 424 milyon YTL oldu.

2007 yılı Haziran ayı bütçe gelirleri 14 milyar 645 milyon YTL iken, 2008 Haziran ayında yüzde 26,6 oranında artış göstererek 18 milyar 544 milyon YTL oldu. 204 milyar 556 milyon YTL olan yılsonu bütçe gelirleri hedefinin yüzde 9,1'i bu dönemde tahsil edildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 7,7 olarak gerçekleşmişti.

2007 yılı Haziran ayında vergi tahsilatı 11 milyar 364 milyon YTL iken, bu yılın aynı ayında yüzde 11,7 oranında bir artışla 12 milyar 691 milyon YTL olmuştu. Böylece, 171 milyar 206 milyon YTL olan yılsonu vergi gelirleri hedefinin yüzde 7,4'ü bu ayda elde edildi. (ANKA)

(YLD/NB/ZG)

Kaynak: ANKA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Bütçe Yılın İlk Altı Ayında 1.9 Milyar YTL Fazla Verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 10:51:00. #1.15#
title