Bütçe Kanunu'na kısmi iptal

Bütçe Kanunu'na kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun, SSK'nın mülkiyetindeki taşınmazların Hazine'ye tescil ve ilgili bakanlıklara tahsisini öngören hükmünü iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu . Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, CHP'nin, 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı

Bütçe Kanunu'na kısmi iptal