Bursa Kırgızlar Türbesi restore edildi

Bursa Kırgızlar Türbesi restore edildi

Bursa Kırgızlar Türbesi, İznik Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarından yararlanılarak restorasyonu tamamlandı. Kaderine terk edilen ve hazine avcılarının hedefi haline gelen İznik Kırgızlar Türbesi, yapılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.

Bursa Kırgızlar Türbesi restore edildi

Bursa Kırgızlar Türbesi, İznik Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarından yararlanılarak restorasyonu tamamlandı. Kaderine terk edilen ve hazine avcılarının hedefi haline gelen İznik Kırgızlar Türbesi, yapılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.

İznik'in fethine katılan ve Selçuklu ordusunda şehit düşen Kırgız Türklerine ait olup, Orhan Gazi tarafından 1331 tarihinde yaptırılan türbe, İznik kaymakamlığının çabaları sonucu Köylere Hizmet Götürme, Çevreyi Koruma, Tarım ve Turizmi Geliştirme Birliği'nce onarılarak restorasyonu tamamlandı.

Kaymakam Hüseyin Avcı, İznik'te bulunan tarihi değerleri ayakta tutmanın en büyük görevleri olduğunu belirterek, bu kapsamda başlattıkları restorasyon seferberliğini büyük bir hızla devam ettirdiklerini söyledi. Bu kapsamda Selçuklu ordusunda bulunan Kırgız Türklerine ait olan ve türbeleştirilen mekanı da harap halden kurtararak gelecek nesillere aktarma düşüncesiyle başlattıkları restorasyon çalışmasını tamamladıklarını aktardı.

KIRGIZ TÜRBESİ

Kırgızlar Türbesi 'nin kitabesi günümüze ulaşamadığından kesin bir tarihlendirme yapılamamasına rağmen, inşa özelliklerine bakıldığında XIV. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Selçuklu ordusundaki Kırgız askerleri anısına yaptırıldığı düşünülen türbenin bahçesine Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından bronz bir Kırgız askeri heykeli dikilmiş. Hacı Camadan, Camasa, Kırk Kızlar, Reyhan, Yedi Kardeşler adlarıyla da anılan Kırgızlar Türbesi eyvan ve türbe bölümü olmak üzere 2 bölümden oluşmakta. Tonoz örtülü giriş bölümünde 6, yüksek kasnağa oturan kubbe örtülü türbe içinde biri küçük 8 adet sanduka bulunan yapının içinde her biri farklı kompozisyonlarda çalışılmış kalem işleri bulunmaktadır. İşçilik ileri düzeyde olmamakla beraber, yer yer ahşap hatıllardan yararlanılmış. Türbe içerisine bazı mezarlar yerleştirilmiş olup, bunlar içinde duvarlarda nişler açılmıştır. Türbe uzun süre kendi kaderine kalarak harap olmuş. Ayrıca çeşitli dönemlerde kaçak define kazılarına da hedef olmasından dolayı sandukaların zarar görmüştü. Yapının kalem işleri Osmanlı Dönemi'nin ilk örneklerini teşkil etmektedir.