Bursa: Bursa'nın 25 Binlik 4 Yeni Nazım İmar Planı Onaylandı

Bursa: Bursa'nın 25 Binlik 4 Yeni Nazım İmar Planı Onaylandı

- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Doğukan Mimarlık Bürosuna Hazırlattığı 4 Ayrı Bölgeye Ait 25 Binlik Nazım İmar Planları Mecliste Oylanarak Kabul Edildi.

Bursa: Bursa'nın 25 Binlik 4 Yeni Nazım İmar Planı Onaylandı

- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Doğukan Mimarlık bürosuna hazırlattığı 4 ayrı bölgeye ait 25 binlik Nazım İmar planları mecliste oylanarak kabul edildi.

Buna göre Gemlik, Mudanya, Bursa’nın Kuzeyi ve Doğu’sunda önümüzdeki 30 yılın imar hareketini etkileyecek önemli değişikler planlara yansıdı.

Doğukan Mimarlık Başkanı Nadir Doğan, 4 planla alakalı temel prensipleri anlattı. 25 binlik planların 97 yılında hazırlanan 100 binlik nazım plana uygun olması mecburiyeti olduğunu, buradaki lekelerle 25 binliklerin uyuşması için önemli gayret sarfettiklerini anlattı. Doğan, Mudanya planında bölgenin tarih ve kültür kimliğini ön planda tutarak turizme yönelik ve geri kısımlarda tarım kimliğine yönelik düzenlemelere dikkat ettiklerini bildirdi. Mudanya’nın nufus yoğunluğunu 175 bin olarak hesapladıklarını anlatan Doğan, 12 bin 800 hektarlık alanda çamlık alanların Kumyaka’nın üst tarafı ile Aydınpınar- Bademli arasında iki tane 45 hektarlık doğa parkı, villalara yakın yapılaşmaya müsait alanların ise 2. derece yoğunluklu az binalar bulunan bölgeler olarak tasarlandığına dikkat çekti. Organize Tarım ve Hayvancılık bölgesi olarak 21 hektarlık Kumlukalan Köyü üzerinde bir bölgeyi ayırdıklarını anlatan Doğan, Göynüklü’den Güzelyalı'ya ve Hasköy -Yörükali üzerinden Güzelyalı ile ÇevreYolu arasında yeni yollar açılmasını öngördüklerini ifade etti.

Gemlik’te ise merkezde köklü değişiklere imza atacak uygulamalara bu planlar ile başlanacağını kaydeden Nadir Doğan, “Gemlik sahilinin İstanbul’dan kaçan büyük işletmelerin deniz nakliye sistemine alternatif olmasını düşündüklerini, sahil bölgesinde deprem anında suyun içinde kalabilecek konutları tasfiye ederek, geride sağlam yamaçlara taşıyarak, sahili tamamen depolama ve lojistik maksatlı binaların ve alanların bulunacağı bir çehreye kavuşturmayı düşündük. Mermer ve taş ocaklarına doğru, birde zemini sağlam olan Umurbey’e doğru yeni konut alanları planladık. Bu uygulamalar yakında hükümet tarafından İstanbul içinde alınacak genel bir politikanın parçasıdır. Uzun vadede belki hayata geçecektir ancak bu planlar ile bu dönüşümü başlatıyoruz. Ayrıca şu andaki Yalova Bursa otoyolunun da Gemlik yakınından geçmesinin kilometre olarak yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu yol daha yukarıya çekilmelidir. Bunun sebebi en basitiyle önemli bir kısaltma sağlanmasıdır. Bu çok kısa sürede harcanan akaryakıt ile kendini döndürecek bir çalışma olacaktır. Ayrıca Bursa’nın ikinci havalanın Kurşunlu yolu üzerindeki Askeri Veteriner Tesislerinde yapılmasının hem karayoluna, hem limanlara hem Bursa’ya yakınlığı, hem de mania kriterlerine uygunluğu sebebiyle doğru olacağını düşünerek bu sahaya koyduk. Kurşunlu’da da yapılaşmayı yamaçlara doğru çekerken, sahildeki sitelerin ticaret alanları içerisinde turistik konaklama maksatlı düşünülmesi gerektiğine karar verdik. Deniz doldurularak Kurşunlu yakınlarından İstanbul İzmir otoyolonun da geçeceği düşünülerek, havaalanın bu bölgede olması doğru olacaktır. Umurbey’de düşük yoğunluklu konut alanları olacak. Ayrıca Umurbey’den kuzeye, çevre yoluna bağlanacak bir yolda planlarda iz olarak gösterildi. Ayrıca Umurbey’in yakınlarında da bir organize tarım bölgesi de çizildi” diye konuştu.

Kuzey Planında ise, mevcut duruma aykırı pek fazla bir düzenleme yer almazken, Doğu Planında yeni aktivite sahaları dikkat çekti. Nadir Doğan, şehrin doğusunda bir cazibe oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, Kestel’in üzerinde 200 hektarlık bir üniversite sahası ile yeni çevre yolu yakınlarında 80 hektarlık bir fuar alanı planladıklarını, Erdoğan köyün karşısında büyük bir şehir mezarlığının yer alacağını söyledi. Erdoğan ile Turan köy arasında ise düşük yoğunluklu yeni yapılaşmada yapılacak.

Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar, yazın Mudanya’nın nüfusunun şu anda 230 bin olduğuna dikkat çekerek, bu yoğunluğun nasıl düşürüleceğini sordu. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, ise İstanbul İzmir otoyolu sebebiyle beldelerinde yüksek kaliteli 30 bin zeytin ağacının tehdit altında olduğunu belirterek Karayolları yetkililerinin bu konuya dikkat etmelerini istedi.

Ak Parti adına konuşan Şakir Ermiş ise, 1996-98 yılları arasında hazırlanan 100 binlik nazım plandan sonra 2006 yılında 6 tane 25 binlik planın hazırlanmasının çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçen müelliflere teşekkür etti.

Diğer taraftan CHP Grubu ise, planların gerçekçi olmadığını, partizanca tavırlar ile farklı partilerden olan beldelerde bazı yerlerin düşük değerli unsurlara çevrildiğini ileri sürerek red oyu kullandı.

ANAP’lı Mudanya Belediye Başkanı Erol Demirhisar ile Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 25 binlik planlara olumlu oy kullandılar.

(İRF)