Bunlar da SHÇEK uyanıkları

Bunlar da SHÇEK uyanıkları

SHÇEK'teki gençlere devlet memurluğunda öncelik tanınması, pek çok aileyi çocuğunu usulsüz yoldan kuruma ait bir yurda yerleştirmeye itiyor. Hükümet, yasayı değiştirme hazırlığında...

Bunlar da SHÇEK uyanıkları