Buğday hasadında kayıp büyük

Türkiye genelindeki toplam 19 milyon tonu bulan hasat sırasında Adana'nın üretimine eşdeğer ürün kaybı yaşanıyor.

Buğday hasadında kayıp büyük