Bu madde çok tartışılır

Bu madde çok tartışılır

Köşk'ün vetosu vardıBakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Özel Öğretim Kurumları Yasa tasarısının, 21. maddesi, çok ciddi tartışmalar yaratacak türden. Maddedeki, 'özel okullardan hizmet satın alma' hükmünün bir benzerini Cumhurbaşkanı Sezer geçen sene veto etmişti.Aceleyle mi yazıldı?Ucuz kredi olanağını da içeren maddedeki en önemli düzenleme ise, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu velilerin, özel okul ücretlerini 'gelir vergisinden' düşebilmesi. Uzman yorumu şöyle: "Madde acele yazılmış, indirim matrah üstünden olmalıydı."Özeller cazipleşirVergiye ilişkin olası işleyiş: Sosyal güvenlik kesintisinden sonra maaş, yani brüt vergi matrahı 2 milyar TL olsun. Okul ücreti yılda 12 milyarsa, vergi matrahı 1 milyara düşecek; böylece vergi de yarıya inmiş olacak.Tasarının en kritik maddesiMali destek ve istisnalarMadde 21 - Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.Bakanlık, özel öğretim kurumlarından 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet satın alabilir.Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için belirlenen ücretlerin yarısını geçmemek üzere ücretlerin bir kısmı devletçe karşılanabilir. Özel okullarda öğrenim gören öğrenci ücretlerinden her yıl devletçe karşılanacak miktar ile öğrenci sayısı, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca birlikte yönetmelikte belirlenir.Özel okulların su, doğalgaz ve elektrik ücretlendirilmesi resmi okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanır.Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarına tabi olanların, çocuklarını özel okullara göndermeleri durumunda ödedikleri öğretim ücretlerinin tamamı gelir vergisinden düşülür.Özel okullarda okuyan öğrencilerin velisine, öğrencinin okuduğu öğrenim süresi kadar devlet tarafından düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilebilir. Bununla ilgili esaslar, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirlenir.

Bu madde çok tartışılır

Kaynak: Radikal