Bu Analiz Çok Şaşırtacak!

Bu Analiz Çok Şaşırtacak!

Dünya'da İlk Kez Gerçekleştirilen Seks Analizine Göre, Bilinenin Aksine İnsanlar Bekaretini Erken Yaşlarda Kaybetmiyor

Bu Analiz Çok Şaşırtacak!

DÜNYA'DA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN SEKS ANALİZİNE GÖRE, BİLİNENİN AKSİNE İNSANLAR BEKARETİNİ ERKEN YAŞLARDA KAYBETMİYOR

Dünya çapındaki seks analizinin sonuçları herkesi şaşırttı. Önyargıların aksine en fazla seksi bekarlar değil, evliler yapıyor. İngiliz tıp dergisi The Lancet'in aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülkede gerçekleştirdiği analizden şu önemli sonuçlar çıktı:

BEKARETİN YİTİRİLMESİ Sanıldığının aksine insanlar giderek daha erken yaşta seks yapmıyor. Kadınlar ve erkeklerin çoğu, ilk cinsel ilişkiyi ergenlik döneminin sonlarında yaşıyor.

ÖNÜNE GELENLE SEKS Gelişmiş ülkelerde birden fazla partnere sahip olmak çok yaygın. Afrika'daki bekár erkek ve kadınlar, Batı'dakilere göre daha az seks yapıyor. Ancak AIDS gibi hastalıklar, önüne gelenle yatanların daha fazla olduğu Batı'dan çok Afrika'da görülüyor.

PREZERVATİF KULLANIMI Batı'da daha yaygın olmakla birlikte dünya çapında rakamlar giderek yükseliyor. AIDS'ten korunma programlarının çok sıkı uygulandığı Uganda ve Tayland'da prezervatif yaygınlaşıyor.

TEK EŞLİ OLMAK Dünyada tek eşlilik hakim. Ancak geçen yıl birden fazla partneri olduğunu söyleyenler, daha çok erkekler.

EN FAZLA SEKS Analize göre evli insanlar, önyargıların aksine en fazla seks yapan grup. Az gelişmiş ülkelerde eşler arasındaki yaş farkı daha fazla.

CİNSEL HASTALIKLAR Bekar kadınlar, evli kadınlara göre daha az risk altında. Çünkü bekar kadınlar, erkekten prezervatif kullanmasını isterken, evliler korunmasız ilişkiyi tercih ediyor ve hastalık riskini artırıyor.

İlk ilişki 15-19 yaşları arasında

Dünyanın hemen hemen her yerinde ilk cinsel ilişki, 15-19 yaşları arasında yaşanıyor. Bu rakamlar 10 yıl önce de aynıydı.

İngiltere'de erkekler, ilk cinsel ilişkiyi ortalama 16.5 yaşında yaşıyor, kadınlar 17.5... Buna karşılık Endonezya'da erkekler 24.5, kadınlar 18.5.

Son zamanlarda cinsel ilişki yaşadığını söyleyen Afrikalıların oranı üçte ikiyken gelişmiş ülkelerde bu oran dörtte üç.

Burkina Faso'da eşler arasındaki yaş farkı ortalama 14.7'yken ABD'de 2.2.

TÜRKİYE'DE DURUM NE

Erkekler ilk cinsel ilişkiyi ortalama 18.5 yaşında yaşıyor. Kadınlar için veri bulunmuyor.

Erkeklerin yüzde 75'i evlilik öncesi seks yapmış. Kadınlar bilinmiyor.

Erkeklerin evlenme yaşı ortalaması 24, kadınların 20.