Brüksel: Kadın-erkek Eşitliği

Brüksel: Kadın-erkek Eşitliği

Belçika Eşit İmkanlar Bakanı Kathleen Van Brempt'in Gayretleriyle Geniş Çapta Yapılan Erkek ve Kadınların Maaşı ile İlgili Bir Araştırmada, Aynı İşi Yapan Kadınların Erkeklerden Yüzde 24 Daha Az Kazandıkları Ortaya Çıktı.

Brüksel: Kadın-erkek Eşitliği

Belçika Eşit İmkanlar Bakanı Kathleen Van Brempt'in gayretleriyle geniş çapta yapılan erkek ve kadınların maaşı ile ilgili bir araştırmada, aynı işi yapan kadınların erkeklerden yüzde 24 daha az kazandıkları ortaya çıktı.

AB Sosyal Forumu Belçika resmi kanalı VRT, Belçika'nın yüksek tirajlı gazeteleri, dergiler ve çeşitli üniversitelerin ortak araştırması sonucu ortaya çıkan istatistiklerin korkunç olduğunu söyleyen Bakan Brempt, bu durumun düpedüz bir haksızlık olduğunu ifade etti. Brempt'in Belçika Parlamentosu'na gönderdiği araştırma sonuçları, Belçika Senatosu'nda bayan senatörler tarafından yoğun eleştiriye utuldu ve haksızlığın nereye kadar devam edeceği soruldu. Bayan senatörler, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak İçişleri ve Adalet Bakanı'nı soru yağmuruna tutarken, kadın ve erkeklerin 2006 yılında hala eşit maaş alamamalarının utanç verici olduğunu söyledi. Araştırmada elde edilen bir başka veri ise, kadınların bir üst göreve gelebilmek için, erkeklerden daha fazla gayret göstermeleri ve kendilerini daha fazla kanıtlamaları gerektiği. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre göçmen kadınların durumunun daha da kötü olduğu, aynı iş için erkelerden yüzde 34 daha az kazandıkları belirtildi. Eşit İmkanlar bakanı Brempt, "Araştırma sonuçları kadınların düpedüz dışlandığını gösteriyor. Bu problem, siyasi ajandanın en üst noktasında ele alınmalıdır" dedi.

Parlamentodaki kadın senatörler, erkeklerin kafa yapısının değişmesi gerektiğini ileri sürdü ve eşit haklar için de ciddi mücadele önerdi.

Kaynak: İHA