Brüksel bürosu TOBB’un daimi temsilciliği oluyor

Odalar ve Borsalar Birliği, AB özel sektör müzakere meclisi oluşturdu. Meclis; TOBB başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, konsey başkanları, TOBB AB Uyum Komisyonu üyeleri, oda ve borsa başkanları ve sektör meclisi başkanlarından oluşuyor. Ayrıca icra kurulu tesis edildi.

Brüksel bürosu TOBB’un daimi temsilciliği oluyor