-krueger: "rekabet Gücünü Artırmak İçin Daha Yapılacaklar Var"

Imf Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türkiye’nin
Rekabet Gününü Artırabilmesi İçin Vergi Ve İşgücü Piyasalarıyla İlgili Olarak Atması Gereken Yeni Adımlar Olduğunu Bildirdi.

<br>-krueger:

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilmesi için daha yapması şeyler bulunduğunu belirterek, öncelikli reform yapılması gereken alanlardan birinin vergi diğerinin de işgücü piyasası olduğunu söyledi. Krueger, Merkez Bankası’nın son enflasyon dalgalanmasına çok başarılı bir şekilde, hemen müdahale ettiğini ve orta vadeli enflasyon hedefleri açısından çok etkili adımlar attığını bildirdi.

Krueger, Yatırım Danışma Konseyi toplantısından sonra Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve diğer Konsey üyeleriyle birlikte düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ekonomik program kapsamında sıkı mali politikalar uyguladığını, faiz dışı bütçe fazlasında önemli artışlar sağlandığını, bankacılık alanında önemli reformlar yapıldığını bildirdi. Özelleştirme alanında çok önemli başarılar elde edildiğini ve neredeyse 20 milyar dolardan fazla bir gelir elde edildiğini anlatan Krueger, son dönemde çıkarılan Sosyal Güvenlik Yasasının da sosyal güvenlik sisteminde çok önemli değişikliklerin yapılmasını sağlayacak gelişmeleri de beraberinde getireceğini anlattı. Krueger, “Bütün bu reformlarla Türkiye’nin büyüme potansiyeli çok daha fazla artmış ve dışardan gelen şoklara çok daha dayanıklı olmasını sağlamıştır” dedi.

ÇOK DAHA NORMAL BİR MALİ ORTAM VAR

Türkiye’de şimdi, çok daha normal bir mali ortamın ortaya çıktığını görmeye başladıklarını belirten Krueger, piyasaların da enflasyona ve belli noktalardaki risklere çok daha farklı tepkiler verdiğini anlattı. Krueger şunları söyledi:

“Türk hükümetinin ve Merkez Bankası’nın başarılarından çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzu dile getirmek istiyorum. Bu gelişmekte olan piyasalar ortamında yaşanan gelişmelerde çok başarılı adımlar atmışlardır. Hükümet reformlara bağlı olduğunu dile getirmektedir. Önemli adımlar atmakta ve kamu harcamalarını sürekli olarak kontrol altında tutmaktadır. Faiz dışı bütçe fazlası GSMH’nin yüzde 6.5’i oranında gerçekleşecektir. Merkez Bankası son enflasyon dalgalanmasına çok başarılı bir şekilde hemen müdahale etmiştir ve orta vadeli enflasyon hedefleri açısından da çok etkili adımlar atmıştır. Bütün bu karlılıklar makro ekonomik politikalar açısından son derece önemlidir. Türkiye ekonomisinin bundan sonraki başarıları açısından da önemlidir. Yabancı yatırımın gelmesi ve Türk halkı açısından da önemlidir.”

PARLAK GÜNLER BEKLİYOR

Krueger, orta dönemde değerlendirildiğinde Türkiye ekonomisini çok daha parlak günlerin beklediğini ileri sürdü. Hükümetin ekonomik reformları sürdürmekte kararlı olduğuna dikkat çeken Krueger, “Tabii ki hala yapılması gereken şeyler var. Özellikle Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmak açısından yapılması gerekenler bulunmaktadır” dedi. Toplantıda bunların nasıl yapılabileceğinin de tartışıldığını belirten Krueger, belirlenen öncelikli alanlardan birinin vergi sistemini, diğerinin de işgücü piyasası olduğunu söyledi.

“YÜKSEK VERGİLER DÜŞÜRÜLMELİ”

Toplantıda Türkiye’deki vergi sistemini daha etkin hale getirmekten bahsettiklerini vurgulayan Krueger, bu alanda kaydedilmiş çok önemli başarılar olduğunu ancak belli alanlardaki yüksek vergilerin düşürülmesinin çok büyük bir önem taşıdığını söyledi. Krueger, Türkiye ekonomisinde rekabetin artırılması ve işsizlik sorununun da ortadan kaldırılması izin özel bazı vergilerin oranlarının azaltılması gerektiğini savundu. Krueger, Türkiye’de önemli bir işsizlik sorunu bulunduğu düşünüldüğünde, belirli alanlarda atılacak bazı adımlarla çok daha yüksek üretken düzeylerle ulaşılabileceğini ve yeni istihdam yaratılabileceğini ileri sürdü.

Krueger, ”Türkiye’deki makro ekonomik istikrarın sağlanması açısından gerekli reformların bulunduğunu düşünüyoruz. Bu reformlarda ne kadar ilerleme sağlanırsa Türkiye ekonomisi o kadar güçlü olacaktır ”dedi.

ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE GELECEK

Krueger, boruları yanıtlarken bu yılki enflasyonun hedefin üzerinde geleceğini beklediklerini belirterek, kurdaki değişim nedeniyle bundan kaçınmanın mümkün olmadığını vurguladı. Krueger, orta dönemde enflasyon hedefinde ise bir değişiklik olmayacağını belirtti.