Bozkır İş Güvenliği İle İlgili Konuştu

Bozkır, "Risk analizi yaptırmayan işverenler önce 3 bin 400 TL, tekrar eden her ayda 4 bin 500 TL ceza ödemek zorundalar." dedi.

Bozkır İş Güvenliği İle İlgili Konuştu

Birlik İş Güvenliği, Enerji, İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı Abdullah Bozkır, yaptıkları araştırmalarda, İş Güvenliği Yasası'nın geçtiğimiz ocak ayından itibaren geçerli olmasına rağmen, bir çok işverenin iş sağlığı ve güvenliği risk analizlerini yaptırmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Bozkır, "Risk analizi yaptırmayan işverenler önce 3 bin 400 TL, tekrar eden her ayda 4 bin 500 TL ceza ödemek zorundalar. Bu bir yıl sürerse 56 bin liraya ulaşıyor ancak işveren tehlikenin farkında değil." dedi.

BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, kamuoyunda konunun yeterince bilinmediğini öne sürdü. Risk değerlendirmesinin, işin tehlike sınıfına ve çalışan personel sınıfına bakılmaksızın 1 Ocak 2013'ten itibaren yaptırılmasının zorunlu olduğunu belirten Bozkır, şunları kaydetti: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın risk değerlendirmesini yatırmayanlarla ilgili uygulamasının cezası 3 bin 234 TL'dir. Ayrıca, aykırılığın devam ettiği her ay için 4 bin 851 TL para cezası uygulanır. Asıl işveren ve alt işveren de sorumludur. Risk değerlendirmesi; tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir. Risk değerlendirmesi iş yerinde çalışan sayısı ve iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olmalıdır. Risk değerlendirmesi yaptırmak zorunluluktur. Kanun kapsamındaki tüm işletmelerde kişi ve tehlike sınıfına bakılmaksızın zorunludur. Risk analizini Bakanlık tarafından verilmiş uzmanlık belgesi olan, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri yapabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10'uncu ve 30'uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı yönetmelik kapsamında yapılır. Geçerlilik süresine gelince, tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı. Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir yapılır." Bozkır, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle sözleşme yapılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.