Bozcaadalılar Çevre Planını Protesto İçin Yürüdü

Bozcaadalılar Çevre Planını Protesto İçin Yürüdü

Bozcaadalılar Çevre Planını Protesto İçin Yürüdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale ve Balıkesir için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bozcaadalıları harekete geçirdi.

Çanakkale ve Balıkesir için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bozcaadalıları harekete geçirdi. Plandan rahatsız olan ve adanın betonlaşacağını iddia edenler, yürüyüşle tepkilerini dile getirip, bakanlığa gönderilmek üzere yüzlerce itiraz dilekçesi topladı.

Bozcaada Forum adlı sivil oluşum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlayıp, itirazlar için bir aylık askı süresini başlattığı 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı yürüyüşle protesto etti. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı yürüyüşe Bozcaada'nın CHP'li Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da destek verdi. Bozcaada halkının yanı sıra yürüyüşe bayram tatili için gelen vatandaşlarda ilgi gösterdi. Çevredeki turistler ise yürüyüşe alkış tutarak destek oldu.

İlçede merkezindeki yürüyüşün ardından Bozcaada Forum adına açıklama yapan Ada Kuloğlu, Turizm Yayıncıları tarafından dünyanın en güzel dördüncü adası seçilen, tarihsel ve kültürel açıdan büyük bir birikime sahip Bozcaada'nın kendine has kimliği ile Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi. Adanın karakterine aykırı yapılacak her uygulamanın hem Türkiye hem de dünya açısından büyük bir kayıp olacağını kaydeden Kuloğlu, endişelerinden dolayı 1/100 bin ölçekli Çanakkale-Balıkesir Bölge Çevre Düzeni Planı'ndaki bazı noktalara itirazları olduğunu söyleyip, bunları şöyle sıraladı:

"Ada halkından sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili kurum kuruluşlardan görüş alınmadan bu plan yapılmıştır. Planda yer alan Bozcaada'nın güneyinde kentsel gelişim alanı olarak tespit edilen bölge, ada gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Yapılacak olan kentsel gelişime mevcut Bozcaada merkezinin çevresinde olmalıdır. Öngörülen alana altyapı ve belediye hizmetlerinin götürülmesi fiziki ve mali açıdan ada kaynaklarını gereksiz şekilde zorlayacaktır. İmar planına bakıldığında özellikle doğu ve güney sahillerdeki projelendirmeleri koruma ararları ile çelişkili olarak parsel bazında hakkaniyet gözetmeden yapıldığı görülmektedir. Yeni günübirlik tesis alanları plandaki haliyle adanın doğal yapısını, plajlarını, bitki örtüsünü tahrip edecektir. Burada öngörülen kentleşme bu alanların betonlaşmasına sebep olacaktır. Bu bakir alanların kaybedilmesi, halkın bı koyları rahatça kullanmasını engelleyecektir. Ayrıca planlanan yolların genişliği ada ölçeği dikkate alınmadan yapılmıştır. Plajlar ve günübirlik tesis alanları kıyı kanunu, mevcut tarımsal alanlar ve sit alanları dikkate alınarak yeniden tasarlanmalıdır. Yeni sanayi tesisleri adanın kapasitesi göz önüne alınarak imar planında belirtilen tek bir bölge ile sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde 5 bin metrekarelik tarım alanları içinde yapılacak bu üretim tesisleri, başka amaçla kullanım potansiyeline de sahip olacak, bağlık alanlarda geri dönüşümü mümkün olmayan betonlaşmalara neden olacak ve zaten kısıtlı olan bağları ve tarımsal alanları yok edecektir. Tüm Bozcaada'nın bir SİT bölgesi olması ve koruma kararları bulunmasına rağmen, 1/ 100 bin ölçekli plan, belirttiğimiz hususlarla çelişmekte ve bunun sonucunda aşırı yapılaşmaya neden olacağı şimdiden görülmektedir. İtiraz noktalarımızın dikkate alınarak planın revize edilmesini talep etmekteyiz."

Açıklamanın ardından grup dağıldı. - Çanakkale

Bozcaadalılar Çevre Planını Protesto İçin Yürüdü
Bozcaadalılar Çevre Planını Protesto İçin Yürüdü
Bozcaadalılar Çevre Planını Protesto İçin Yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

title