Bonozedelere müjde!

Danıştay 13. Dairesi, el konulan İmar Bankası'ndan Devlet İç Borçlanma Senedi (Hazine Bonosu) aldığını belgeleyenlerin, zararlarının tazminine karar verdi. Daire, Bankacılık

Bonozedelere müjde!