Bm: ''Gelir Eşitsizliği Küresel İstikrara Tehdit''

Bm: ''Gelir Eşitsizliği Küresel İstikrara Tehdit''

Birleşmiş Milletler, zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinin arttığı ve küresel bir istikrarsızlık istenmiyorsa bunun önlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bm: ''Gelir Eşitsizliği Küresel İstikrara Tehdit''

Birleşmiş Milletler, zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinin arttığı ve küresel bir istikrarsızlık istenmiyorsa bunun önlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BM'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden DTÖ toplantısı sırasında yayımladığı yıllık ''Dünya Ekonomi Araştırması'' raporunda, ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğinin artmasından kısmen küreselleşme sürecinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Raporda, küresel eşitsizliğin çarpıcı örneği olarak ortalama ABD ve Nepal vatandaşları arasındaki gelir farklılığı gösterildi. BM verilerine göre, 1950 yılında ortalama bir ABD'li ortalama bir Nepalli'den 19 kat fazla gelir elde ederken, günümüzde bu fark 27 kata ulaştı.

Çin ve Hindistan gibi bir kaç istisna dışında gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmaya başladığı ifade edilen raporda, ''Bu durum, dünya ekonomisindeki bütünleşme geliştikçe ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının azalacağını öngören geleneksel düşünceyle çelişiyor'' denildi.