BM Darfur'a Güç Gönderilmesi Kararını Kabul Etti

BM Darfur'a Güç Gönderilmesi Kararını Kabul Etti

BM Güvenlik Konseyi, Sudan'ınsorunlu Darfur Bölgesine, BM ile Afrika Birliği Asker ve Polisindenoluşacak, 26.000 Kişilik Karma Barış Gücü Gönderilmesini Sağlayacak Kararı Oy Birliğiyle Kabul Etti.

BM Darfur'a Güç Gönderilmesi Kararını Kabul Etti

BM Güvenlik Konseyi, Sudan'ınsorunlu Darfur bölgesine, BM ile Afrika Birliği asker ve polisindenoluşacak, 26.000 kişilik karma barış gücü gönderilmesini sağlayacak kararı oy birliğiyle kabul etti.

Kararda BM üye ülkelerine de çağrıda bulunularak, karma barış gücüneyapacakları katkıları en kısa sürede tamamlamaları istendi. Karma güç(UNAMID) Darfur'da şu an görev yapan 7.000 askerli Afrika Birliği barışıkoruma gücünün (AMIS) yerini ''31 Aralık 2007 tarihinden geç olmamakkaydıyla'' almış olacak.

Karara göre, bölgeye gönderilecek karma barış gücü, BM Şartı'nın yedincibölümü uyarınca kendi personelini, insani yardım taşıyan grupları koruma,Darfur Barış Anlaşmasının uygulanmasını sağlama ve sivillere yöneliksaldırıları ve tehditleri önleme amacıyla gerekirse güç kullanma dahilgerekli gördüğü önlemleri alabilecek.

Kaynak: AA