Bilimsel

Bilimsel

DEÜ Senatosu, TÜBİTAK Yasa Tasarısı'nda öngörülen değişiklikle siyasal iktidara geniş yetki tanındığını, bunun bilim kurumunun özerkliğini tehdit ettiğini ileri sürdü. Açıklamada özetle şöyle den...

Bilimsel