Bilançolara elektronik takip

Gelir İdaresi önümüzdeki yıldan itibaren bilançolara, elektronik takip dönemini başlatıyor. 2006'da, elektronik fatura ile ticari defterlerin ''elektronik ortamda'' tutulması uygulamasına

Bilançolara elektronik takip