Beü, Enerji Kaynaklarıyla İlgili Projeler Üretecek

Beü, Enerji Kaynaklarıyla İlgili Projeler Üretecek

Üniversite bünyesinde hizmete alınan Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak'taki 1,3 milyar ton rezervi olan taş kömürü başta olmak üzere nükleer ve alternatif enerji alanlarında çalışmalar yürütecek

Beü, Enerji Kaynaklarıyla İlgili Projeler Üretecek

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde hizmete alınan Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ENUYAR) , Zonguldak'taki 1,3 milyar ton rezervi olan taş kömürü başta olmak üzere nükleer ve alternatif enerji alanlarında çalışmalar yürüteceği bildirildi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite rektörlüğü bünyesinde yeni kurulan merkez aracılığıyla disiplinler arası araştırma projelerini de hayata geçirme imkanına kavuşulacağını belirtti.

Bölgenin enerji havzasındaki gelişmeleri yakından izleyerek araştırma geliştirme faaliyetleri yürütecek olan ENUYAR'ın, önemi her geçen gün artan yeni ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine de çalışmalar yapacağını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Deniz seviyesinden 1200 metre derinliğe kadar olan katmanlardaki, yaklaşık 1,3 milyar tonu bulan taş kömürü rezervi ve ülkemizin yegane koklaşabilir kömür yataklarının yer aldığı Zonguldak havzasının, Türkiye'nin enerji politikalarındaki yerini ve önemini koruması bekleniyor. Bu beklentiden hareketle ENUYAR'ı hayata geçirme girişimlerimizi başlatmıştık. Merkez bünyesinde, bir yandan enerji hammaddelerinin depolanması, enerji üretiminden kaynaklanan atıkların bertarafı ve enerji üretiminin çevresel etkileri gibi konulara odaklanılırken diğer yandan da enerji üretim yöntemleri ve verimlilikleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımı gibi ulusal ölçekte önemi haiz alanlarda da çalışmalar yapılabilecektir.  Enerji alanında üniversitemizce yürütülmekte olan araştırma projelerinde çalışan araştırmacılar merkez çatısı altında buluşacak ve ortak çalışma yapacaklardır." - Zonguldak