Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay

Belediyeler ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı Toplamı Üzerinden Pay Verilmesini Öngören Teklif, TBMM Başkanlığına Sunuldu.

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay

Belediyeler ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilmesini öngören teklif, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Ergün ve arkadaşlarınca hazırlanan İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifine göre, il özel idareleri ve belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilecek. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanacak.

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 2,90'ı belediyelere, yüzde 2,65'i büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15'i il özel idarelerine ayrılacak.

Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5'i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30'u, büyükşehir belediyesinin payı olacak.

Bakanlar Kurulu, bu oranları 2 katına kadar artırabilecek veya indirebilecek.

Paylar, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanacak. Maliye Bakanlığı büyükşehir belediye paylarını, teklifte belirtilen esaslara göre paylaştıracak, bu belediyelere doğrudan, il özel idareleri ve diğer belediyelerin paylarını ise ilgili idarelere aktarılmak üzere, tahsil edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına aktaracak.

Belediye ve il özel idare paylarını, belirtilen süreler içinde ilgili idarelerin hesaplarına yatırmayan sorumluların, 5 maaş tutarı kadar aylıkları kesilecek.