Belediyelere borç kolaylığı

Belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan ve 31 Aralık 2004 itibariyle vadesi geçmiş borçları gecikme zammı ve faizleri silinerek TEFE oranında artırılarak, alacaklarıyla mahsup veya takas edilecek. Kalan borç tutarı ise belediyelerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yüzde 40 oranında kesinti yapılarak tahsil edilecek.

Belediyelere borç kolaylığı

Kaynak: Hürriyet