Belediyeler için borç komisyonu

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50'den fazlasına sahip oldukları kuruluşların kamuya borçlarının takas, mahsup ve...

Belediyeler için borç komisyonu