Belediye Kanunu'nda iki hükmün yürürlüğü durduruldu

Belediye Kanunu'nda iki hükmün yürürlüğü durduruldu

Anayasa Mahkemesi, Belediye Kanunu'nun, belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılan okul öncesi eğitim kurumları açabileceği ve belediyenin kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri yapacağı veya yaptıracağına ilişkin hükümlerin yürürlüğünü durdurdu. Anayasa Mahkemesi heyeti, bugün yaptığı toplantıda,

Belediye Kanunu'nda iki hükmün yürürlüğü durduruldu

Kaynak: Sabah