Belediye Kanunu geçti

Belediye Kanunu geçti

Anayasa Mahkemesi'nin, şekil yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal ettiği Belediye Kanunu yerine hazırlanan tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.. Genel Kurul'da temel yasa olarak 4 bölüm halinde görüşülen yasa, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Yasaya göre, nüfusu 5

Belediye Kanunu geçti