BDDK:"Türkiye'ye yabancı bankalar tarafından ilgi artıyor"

Türkiye'de bankacılık sektöründe kontrol gücü esası ve aktif toplamı içindeki payına bakılarak yapılan hesaplamalara göre, günümüze kadar yüzde 3-5 arasında seyreden yabancıkatılımının,

BDDK: