BDDK'nın Sınırlama Getirdiği Swap Nedir?

BDDK'nın Sınırlama Getirdiği Swap Nedir?

Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aldığı bir kararla swap işlemlerine sınırlama getirdi. Peki, swap nedir? Swap işlemleri nedir?

Türk Lirası karşılığında döviz alınan swap ve benzeri işlemlerin yurt içi bankaların öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu. Alınan bu kararın ardından swap ve swap işlemleri merak konusu oldu.

SWAP İŞLEMLERİ KISITLANDI

BDDK'nın açıklamasına göre, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir ayağı döviz diğer ayağı ise TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip, döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu anlamdaki swap benzeri işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyecek. Bu şekilde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu nitelikte vadesi gelen işlemler yenilenemeyecek. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.

SWAP NEDİR?

Swap, "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" anlamlarına gelir. Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

SWAP ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi denir. Swap piyasasında genel olarak döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında, biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz döviz swapı, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilir.