BDDK'dan Dövize Yeni Hamle: SWAP İşlemlerine Getirilen Kısıtlamalarda Oran Değişti

Bankaların SWAP işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların SWAP işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) SWAP işlemlerde özkaynak sınırının yüzde 50'den yüzde 25'e çekildiğini duyurdu.

SINIR YÜZDE 50'DEN YÜZDE 25'E DÜŞTÜ

BDDK'dan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı lira olan paraSWAPLAR'ından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları SWAP işlemleri ile yine bu mahiyetteki SWAP benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.

SWAP NEDİR?

Swap, "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" anlamlarına gelir. Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

SWAP ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi denir. Swap piyasasında genel olarak döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.

Faiz swapında, biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmez.

Çapraz döviz swapı, iki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işlemdir. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilir.