BDDK Bünyesinde "Bilgi Edinme Daire Başkanlığı" Kuruldu

BDDK bünyesinde "Bilgi Edinme Daire Başkanlığı" kuruldu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde "Bilgi Edinme Daire Başkanlığı" kuruldu.

BDDK Bünyesinde

BDDK bünyesinde "Bilgi Edinme Daire Başkanlığı" kuruldu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde "Bilgi Edinme Daire Başkanlığı" kuruldu. Başkanlık, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki kuruluşlarca sağlanan bireysel ürün ve hizmetle ilgili Kuruma ulaşan şikayet ve başvuruları inceleyecek. Gerek görülmesi halinde yerinde denetim yapacak, denetim raporları ile diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde ilgililere idari para cezası veya adli ceza uygulanmasını öngören durumların tespit edilmesi halinde Kurul tarafından gerekli işlemlerin tesis edilmesi için çalışmalar yapacak.

2013/4795 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Başbakan Yardımcılığı'nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu'nca 28 Mart 2013 tarihinde kararlaştırıldı. Buna göre Kurumun daire başkanlarının, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları zorunlu olacak. Kurumun ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri arasına "Bilgi Edinme Daire Başkanlığı" da ektendi.

Bilgi Edinme Daire Başkanlığı'nın görevleri arasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki kuruluşlarca sağlanan bireysel ürün ve hizmetle ilgili Kuruma ulaşan şikayet ve başvuruları; gerek görülmesi halinde yerinde denetim yapmak, denetim raporları ile diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde ilgililere idari para cezası veya adli ceza uygulanmasını öngören durumların tespit edilmesi halinde Kurul tarafından gerekli işlemlerin tesis edilmesi için çalışmalar yapmak suretiyle sonuçlandırmak yer alacak. Bunun dışında Bilgi Edinme Daire Başkanlığı görev kapsamına giren hususların yürütülmesi esnasında idari veya adli inceleme, soruşturma yapılmasını gerektiren bir hususun belirlenmesi halinde, gerekli işlemlerin yapılmasını teminen durumu denetim daire başkanlıklarına iletecek. Görev kapsamına giren hususlara ilişkin olarak Kurum'un diğer birimlerinden intikal eden talepleri yetkileri çerçevesinde sonuçlandıracak.

-KURULUŞLARIN, ADİL, ŞEFFAF VE REKABETÇİ BİR ORTAMDA FAALİYETTE BULUNMALARI İÇİN UYGULAMALAR GELİŞTİRECEK-

Başkanlık, görev kapsamına giren kuruluşların bireysel ürün ve hizmetlerle ilgili iş ve eylemlerinde adil, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda faaliyette bulunmalarının ve bu kuruluşlarca aldatıcı veya istismar edici işlemler hakkında gerekli tedbirlerin alınmasının temini için uygulamalar geliştirecek.

Şikayetler, bilgi talepleri ve kullanımına sunulması planlanan yeni ürünlerde dahil olmak üzere ilgililerin bilinçlendirilmesiyle ilgili olarak, Kurumca alınabilecek tedbirlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, bu kapsamda gerekli işlemleri tesis etmek ve ihtiyaç duyulacak düzenlemelerin hazırlanması için gerekli ilgili birimlerle işbirliği yapmak, analizler yapmak, istatistikler oluşturmak ve raporlar hazırlamak da başkanlığın görevleri arasında yer alacak.

Özel hukuk kapsamında kalmakla birlikte, Kurum düzenlemelerine konu olan bireysel ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet ve başvurulu ilgili düzenlemeler çerçevesinde sonuçlandıracak.

Başkanlık, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu hükümleri kapsamında Kurum tarafından yapılması gereken işlemlerle ilgili koordinasyonu sağlayacak. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapacak. Hukuk Daire Başkanlığı, Bilgi Edinme Daire Başkanlığı'nın yetkisine verilen bu alanlarda yetkili olmayacak.

Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

(HGS/ÖZK) - Ankara