BDDK: Bankayı Zarara Uğratanın İmza Yetkisi Kalkar

BDDK: Bankayı Zarara Uğratanın İmza Yetkisi Kalkar

BDDK, Egebank'taki Yöneticiliği Dönemindeki İşlemleri Nedeniyle İmza Yetkisi Kaldırılan, Danıştay'a Açtığı Davayı Kazanan Ekobank'ın Başkanı Murat Ulus'un "BDDK Üyesinin Eşine İş Vermedim Diye Bankacılık Lisansımı Aldılar" Açıklamasına Yanıt Verdi.

BDDK: Bankayı Zarara Uğratanın İmza Yetkisi Kalkar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Egebank'taki yöneticiliği dönemindeki işlemleri nedeniyle imza yetkisi kaldırılan, Danıştay'a açtığı davayı kazanan Ekobank'ın Başkanı Murat Ulus'un "BDDK üyesinin eşine iş vermedim diye bankacılık lisansımı aldılar" açıklamasına yanıt verdi. BDDK, Egebank'ta yapılan inceleme soruşturma evrakları kapsamında bankaya zarar veren ve çalışmasını tehlikeye düşüren banka personelinin imza yetkisinin kaldırıldığını bildirdi.

BDDK, Ekobank Başkanı Murat Ulus'un "BDDK üyesinin eşine iş vermedim diye bankacılık lisansımı aldılar" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, Bankalar Kanunu'na göre, "banka çalışanlarının imza yetkilerinin, kurum denetimleri sonucunda, yasa ve mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının imza yetkilerinin Kurul kararı ile geçici olarak kaldırıldığı" belirtildi. Bu hüküm kapsamında Egebank nezdinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ve BDDK'ya gelen inceleme ve soruşturma evraklarına göre bankayı zarara uğrattıkları ve çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 32 banka mensubunun imza yetkileri ve adı geçenler hakkında kanunu kovuşturma istendiği kaydedildi. Bu kapsamda adı geçen banka mensubunun imza yetkileri ile adı geçenler hakkında kovuşturma istendiği veya şahsi iflas davalarının devam ettiği de dikkate alınarak, davalar sonuçlanıncaya kadar 1 Aralık 2005'te oy çokluğuyla kararla geçici olarak kaldırıldığı anımsatıldı.

"BDDK BAĞIMSIZDIR"

BDDK'nın mali özerkliğe sahip olduğu anımsatılan açıklamada, Bankalar Yasası'nda yer alan "Kurum, düzenleme ve denetleme ile ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurum kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez" hüküm anımsatıldı. Kurum'un karar organı olduğu ve Kurul'un biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 7 üyeden oluştuğu anımsatılarak, "Kurul en az 5 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanun'da yer alan özel nisap gerektiren haller dışında en az 4 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır" hükmüne yer verildi.

Ekobank Başkanı Murat Ulus, bir gazetede yer alan açıklamasında, BDDK tarafından iptal edilen banka lisansı için Danıştay'da açtığı davayla kararın iptal edildiğini belirterek, "Hesabını veremeyecek hiçbir iş yapmadım. Bir BDDK üyesinin eşini işe almadım diye bu soruşturma açıldı" demişti.(ANKA)