Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde, İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta, 6 ayda bir yapılandırma kanunu çıkarıldığını savundu.???????

Türkiye'de "ekonomik kriz" ile "yönetim ve pandemi krizi" yaşandığını öne süren Usta, "Bu krizlerle boğuşan bir ekonomide güveni tesis etmeden hiçbir şeyden netice alma imkanı yok." dedi.

Vergisini zamanında ödeyen dürüst mükellefleri ödüllendirecek bir sistemin düzenlemeye eklenmesini teklif ettiklerini ancak kabul edilmediğini söyleyen Usta, "Enflasyonun bu kadar hızlandığı bir ülkede 2016'dan sonra 2020 sonuna kadar yapılandırmada uygulanan yıllık faiz yüzde 4,2. Madem pandemiyi gerekçe gösteriyorsunuz, 2020'de ödenemeyen vergiden sıfır faiz alalım, hiç faiz almadan yapılandıralım." diye konuştu.

Teklifin, insanların neden vergisini ödeyemediği veya ödemediği konusunun incelenmeden hazırlandığını ileri süren Usta, "Aynı kanunları defalarca çıkartmak durumunda kalıyoruz. Sorunun net bir şekilde ortaya koyulması lazım. Vergiye gönüllü uyumu bitiren bu tür düzenlemelerden bundan sonra mümkün olduğu kadar kaçınmak gerekir, vergi otoritesini de zaten zayıflatıyor. Bundan sonraki yıllarda da gelir tahsilatlarında çok daha ciddi sıkıntılarla karşılaşma durumumuz var." değerlendirmesini yaptı.

"Ülkemiz adil bir vergi sistemine mutlaka kavuşturulmalı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, basit usulde vergiye tabi 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulduğu müjdesini verdiğini ve konunun, ekonomi reformları kapsamında yapılacak düzenlemeler arasında yer aldığını söyledi.

Basit usulde gelir vergisi tahsilatının, 2019'da 221 milyon lira, 2020'de 242 milyon lira düzeyinde olduğunu hatırlatan Kalaycı, kanun teklifinin, söz konusu 850 bin esnafın vergi borçlarının yapılandırılmasını da kapsadığını bildirdi.

Muafiyet verilecek bu esnafın geçmiş döneme ilişkin vergi borçlarının terkin edilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Zira bu borçların tahsil kabiliyeti oldukça düşüktür, üstelik dosyalarının takibi de idareye önemli boyutta bir iş yüklemektedir. Küçük esnafın bu borçlarının terkin edilmesinin hem idareyi hem de bu esnafımızı rahatlatacağı dikkate alınmalıdır." dedi.

Türkiye'nin, basit, anlaşılır, tabana yayılmış ve adil bir vergi sistemine mutlaka kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "11'inci Kalkınma Planı'nda da hedeflendiği üzere, vergi tabanını genişleten, vergiye uyumu kolaylaştıran, öngörülebilirliği artıran, yatırım ve üretimi destekleyen ve hakkaniyetli bir vergi reformu bir an önce hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Vergilerin ve sigorta primlerinin toplanmasında görev yapan, bu işin asıl yükünü çekenlerin, Gelir İdaresi ve SGK çalışanları ile mali müşavirler olduğuna değinen Kalaycı, şöyle devam etti:

"Çalışanlar, yapılandırma düzenlemeleri döneminde gece yarılarına kadar büyük özveri ve gayret içinde görevlerini ifa etmektedir. Yoğun iş yükü altında 7/24 mesai mefhumuyla görev yapan tüm personel ve gelir uzmanlarının tazminatları artırılmalı, fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır. Vergi tahsilatı ve vergi bilincinin yerleştirilmesi konusunda mali müşavirlik mesleği çok önemli bir işleve sahiptir. Mali müşavirlerin başta ücret tahsilatı olmak üzere yaşadığı sorunlara çözüm getirilmeli, KDV indirimi mali müşavir ücretleri için de yapılmalıdır. Ayrıca mücbir sebep halinin mali müşavir nezdinde vuku bulması halinde de dikkate alınması için Vergi Usul Kanunu'nda gerekli düzenleme yapılmalıdır."

"Bizde vergi kaçırmak vakayıadiye"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için vergi affı getirildiğini söyleyerek, "Vergisini ödemeyenler ve ödeyemeyenler var. Biz bu vergi affı yasası teklifinin ödeyemeyenlerden yana kullanılmasını destekledik." dedi.

Vergisini ödeyemeyenlerin, kamu tarafından desteklenmesini hatta vergilerinin silinmesini talep ettiklerini dile getiren Paylan, şunları söyledi:

"Bir de vergisini ödemeyenler; vergi ahlaksızları, yandaşlar, servetine servet katanlar var. Vergi kaçıranları her yıl affederek vergi kaçırmayı normalleştiriyoruz, sıradanlaştırıyoruz hatta vergi kaçırmayanlara 'keriz' dedirtiyoruz. Vergi affı yasalarıyla vergiye uyumlu yurttaşlarımızı maalesef 'keriz' durumuna düşürüyoruz. Bu yasalardan behemahal vazgeçmemiz lazım. Maliye bir kişinin vergi kaçırdığını yakalamışsa, onun ensesinde boza pişirmeli. Amerika'da en büyük suç vergi kaçırmaktır. Amerika'da bazı insanlar belki Allah'tan korkmazlar ama vergi idaresinden korkarlar, çekinirler, vergi kaçırmayı akıllarından bile geçirmezler. Çünkü vergi kaçıran bir kişiyi, idare yakaladığında onun ticari hayatını bitirir. Bu açıdan herkes vergi ahlakına uymakla yükümlü olduğunu bilir. Bizdeyse vergi kaçırmak gerçekten vakayıadiye. Vergisini ödemeyenlerin mutlaka vergisini almalıyız ama vergisini ödeyemeyenlerin başvuracağı bir vergi ombudsmanlığını kurmamız lazım. Zor duruma düşen, dar duruma düşen vatandaşımız gitsin başvursun. Nesnel gerekçeleri uygunsa o vatandaşımızın vergisi yapılandırılsın, sıfır faizle yapılandırılsın ama vergisini ödemeyenlere, bunu kötü niyetle kullananlara asla bir vergi affı getirilmesin."

"Bu bir mali af yasasıdır"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, torba yasalardan vazgeçilmesi gerektiğini, bunların, birilerinin yasalara uygun olmayan sorunlarını çözmeye yaradığını savundu.

Şener, "Bu bir mali af yasasıdır. İsmini 'kamu alacaklarının yapılandırılması' diye nitelendiriyorsunuz ama doğrudan doğruya af yasasıdır. Bu öyle bir af yasası ki şu ekonomik buhran ortamına hiçbir katkısı yok." dedi.

Meclis'te 6 ay önce kabul edilen benzer bir kanunla, kamu alacaklarının yapılandırıldığını hatırlatan Şener, "Henüz bu yasanın uygulama süresi bitmeden yerine yenisini getiriyorsunuz. Demek ki birilerinin özel ihtiyaçları, önceki yasayla çözülememiş, bu yasayla çözmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir yasa yapma tekniği olmaz. İktidar sahiplerine, hükümet edenlere böylesine teslimiyet gösteren bir Meclis, bunu teklif diye getiremez." ifadelerini kullandı.

Meclis'e, 2003'ten bugüne aynı nitelikte 11 kanun teklifi veya tasarısı sunulduğunu ve bunların tamamının yasalaştığını söyleyen Şener, şöyle konuştu:

"Böyle bir anlayış olmaz. Af yasası, kurulu düzeni bozan bir şey demektir. Mevcut hukuk düzenini geçici olarak bozmak, bazı sıkıntılardan dolayı yeni bir durum ortaya çıkarmak demektir. Siz 11 kez benzer yasayı bu Meclise getirir, burada yasalaştırırsanız mevcut vergi mevzuatını altüst etmişsiniz demektir. Siz kurulu düzeni bozmak, sistemi, rejimi dejenere etmek için mi varsınız yoksa hükümet edenleri denetlemek, sıkmak ve düzgün bir şekilde iş yapmalarını sağlamak için mi varsınız?"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti hükümetlerinin, 19 yılda 15 mali af kanunu çıkardığını savunarak, "Sürekli aflar, yeni af beklentisine yol açar." dedi.

Vadesinde ödenmeyen amme alacakları ile diğer kamu borçlarının, pandemi süreci nedeniyle taksitlendirilmiş olmasını olumlu bulduğunu belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"Ekonomide iyi olmayan bir durum var. Geçmişten gelen bir ekonomik sıkıntı var. Ekonomik krizler yaşadık. Üst üste iki dönem büyümenin olmadığı, küçülmenin olduğu dönemler yaşadık. Üstüne pandemi süreci geldi. Ekonomi daraldı. Önümüzü göremez olduk. Elbette mükellefler de vatandaşlar da tahakkuk etmiş vergi borçlarını zamanında ödeyemediler. Bu teklifle, bunların yapılandırılmasını kişisel olarak olumlu buluyorum. Ama geçmişte harcıalem şekilde, sürekli olarak yapılandırma ve af kanunları, matrah artırımları çıkarılmasını ve diğer düzenlemelerin yapılmasının herhangi bir ekonomik mantığının bulunmadığı ortaya çıkmaktadır."

"Polonyalılara 'SİHA'yı Türkiye'den alın.' diyen ABD yetkilileri"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, "Bu kanun teklifinde yalnızca benim değil bütün partilerin katkısı oldu. Siyasetten ari hazırlanan ve kamuoyunun beklediği bir yasa teklifi." dedi.

Türkiye'nin, yüzde 7 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Demiröz, şunları kaydetti:

"Bu büyümenin net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesidir. İmalat sanayisinde yüzde 12,2 büyüdük. Tarım, kuraklığa rağmen yüzde 7,5 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız, bu büyümeye 1,1 katkı verdi. Tüm zamanların ihracat rekorunu kırıyoruz. Aylık ihracatımız 19 milyar doları geçti. İmalat sanayisinde kapasite kullanımı 76,2. Turizm sektöründe salgın nedeniyle maalesef bir sıkıntı yaşıyoruz ama inşallah önümüzdeki temmuz ayından itibaren aşacağız. Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz keşfimizin ardından karada da üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağız. Polonya'ya SİHA satışı yapıyoruz. NATO'ya SİHA satışı yapmış oluyoruz. Bu talep de kendilerinden geldi hatta inanın yakın bir kaynaktan duyduğuma göre, Polonyalılara 'SİHA'yı Türkiye'den alın.' diyen de ABD yetkilileri. Türkiye'nin geldiği noktada övünmeniz, sevinmeniz lazım. Ben bu ülkenin insanına güveniyorum. İnsanımız buradan çıkacak yasayı bekliyor. İnşallah borçları olanlar gidecek, 31 Ağustos'a kadar müracaatlarını yapacak ve 36 ayda borçlarını ödeyecek."

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bunun üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Çok Okunan Haberler

title