Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (7) - Haberler
Haberi Paylaş

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (7)

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (7)

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da yapılandırılabilecek.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da yapılandırılabilecek.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne 3 madde ihdas edildi.

Buna göre, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında, yurt dışına gönderilenlerden alınan faiz borcunun hesaplanmasında, taahhüdün ihlal edildiği tarih, faiz başlangıç tarihi olarak esas alınacak. Bu kanun kapsamında, faiz borcunun hesaplanmasına ilişkin hüküm, halen öğrenimlerine devam eden öğrenciler hakkında da uygulanacak.

Aynı kanunun ilgili maddesi kapsamına girmesine rağmen anılan maddede belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için başvurmayanlar ile söz konusu madde yürürlüğe girdiği tarihten, bu kanun teklifinin yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede bu nedenle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, düzenlemenin yayımlandığı tarihi izleyen 3 ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına başvurmaları halinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmadan ve ilgililere önceden ödedikleri faizler için iade sonucu doğurmaksızın yeniden hesaplanacak. Başvuru süresinde de tahsilat işlemi durdurulacak.

Bu kişilerin daha önceden ödedikleri tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, kanun teklifinde belirtilen şekilde hesaplanacak tutardan düşülecek. Bu kapsamda vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekalet ücreti de dahil yargılama giderleri tahsil edilmeyecek. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınması kaydıyla azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Söz konusu yüklenme ve muteber imzalı müteselsil kefalet senetleri için damga vergisi ve noter harcı ödenmeyecek.

Ancak terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle öğrencilikle veya mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde kadrolarıyla ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanamayacak.

Aynı kanun kapsamında yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerin öğrenimlerini izlemek veya değerlendirmek üzere, adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından danışman atanacak.

Yükseköğretim kurumları adına yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adına öğretim gördükleri yükseköğretim kurumunun atama kriterlerini karşılamaları şartıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına veya öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılacak. Böylece yurt dışında sadece yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktorasını bitirmeden dönen adayların, cari usul dışında, doktoralı adayların önüne geçirilerek atamalarının yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Görüşmelerden

Teklifin görüşmeleri sırasında Komisyona bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Hakan Şener, yurt dışında yaklaşık 4 bin öğrenci bulunduğunu, bunların 1700'ünün mecburi hizmet görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Bu düzenlemeden yararlanması öngörülen 640 öğrenci bulunduğunu kaydeden Şener, "Faiz affı ile takribi olarak 205 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek. Ancak sadece yüksek lisans veya sadece doktoraya gidenlerin harcama tutarları değişiyor, o nedenle net bir rakam veremiyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bu tutarın öğrenci başına yüzbinlerce dolara kadar ulaşabildiğini, başarısız ve taahhüdünü yerine getirmeyenler dikkate alınarak bu konunun detaylı incelenmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, taksitlendirme yerine uygun bulunacak öğrencilerin borçlarının silinmesi gerektiğini de belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise bu konunun, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda detaylı ele alınması gerektiğini ifade ederek, komisyon üyesi bazı milletvekillerinin imzalarının bulunduğu dilekçeyi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a sundu.

Yılmaz, İçtüzük uyarınca bu tür bir talebin, ilgili komisyon başkanı tarafından Meclis Başkanlığına başvurulması halinde dikkate alınabileceğini belirtti. Mali konuların Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, kamu alacaklarına ilişkin bir kanun teklifine bu tür bir düzenlemenin eklenebileceğini, yapılan işlemin yerinde olduğunu söyledi.

Milletvekillerinin soruları üzerine bir Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi, düzenleme kapsamında yurt dışında öğrenim görenler için hesaplanan ana para tutarlarının döviz cinslerine göre 69,7 milyon ABD doları, yaklaşık 4 milyon avro, 1,4 milyon Kanada doları, 12,4 milyon sterlin ve 1 milyon Avustralya doları olduğunu bildirdi.

Öte yandan bir YÖK yetkilisi, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yurt dışına öğrenim için gidip dönmeyenlerin sayısını sorması üzerine, bu kapsamda sadece 500 kişinin yurda dönmediğini, son 5 yılda yurt dışında öğrenim görenlerin yüzde 97'sinin yurda dönüş yaptığını kaydetti.

(Bitti)

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
title