Baykal "Vekil Devlet Bilançosunu" Çıkarttı

Baykal "Vekil Devlet Bilançosunu" Çıkarttı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Talimatı ile AKP'nin İktidara Geldiği 2002 Yılından Beri Kamu Kurumlarında Üst Düzey Yönetimde Gerçekleşen Vekaleten Görevlendirmeler Rapor Haline Getirildi.

Baykal

CHP, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in atama kararnamelerini veto etmesi nedeniyle sık sık gündeme gelen kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan vekaleten görevlendirmeleri mercek altına aldı. Araştırma sonunda 355 üst düzey üst düzey yönetici kadrosunun vekaleten yürütüldüğü belirlendi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın talimatı ile CHP Genel Merkezi'nde görevli bir uzman tarafından, sadece "üst düzey yönetimde" yaşanan vekaleten görevlendirmeler rapor haline getirildi. CHP tarafından bakanlıklarla aylarca süren görüşmelerin ardından hazırlanan rapor, kamudaki "vekil yönetici bilançosunu" ortaya koydu.

REKOR BAŞBAKANLIK'TA

Rapora göre, sırasıyla Başbakanlık'ta 69, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 60, Maliye Bakanlığı'nda 54, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 53, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 37, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda 33, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 11, Ulaştırma ve Sağlık bakanlıklarında 8'er, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda 7, İçişleri Bakanlığı'nda 6, Adalet ve Sanayi ve Ticaret bakanlıklarında 4'er ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nda 1 olmak üzere toplam 355 üst düzey kadro, vekaleten yönetiliyor.

Baykal'a iletilen raporda, yer alan isim ve görevli oldukları kurumlardan bazıları şu şekilde sıralandı:

BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR

- Aile Araştırma Kurumu Başkan Vekili Ayşen Gürcan

- Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili Mehmet Atalay

- TRT Genel Müdür Vekili Ali Güney

- TÜBİTAK Başkan Vekili Nüket Yetiş

- Özürlüler İdaresi Başkan Vekili Mehmet Aysoy

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Vekili İsmail Barış

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan Vekili Fikri Keskin

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal

- Vakıflar Genel Müdür Vekili Yusuf Beyazıt

- Gümrük Müsteşar Vekili Mehmet Şahin

- Gümrükler Genel Müdür Vekili Umman Hatipoğulları

ADALET BAKANLIĞI

- Müsteşar Yardımcısı (vekil) Osman Bölükbaşı

- Eğitim Dairesi Başkanı (vekil) Özcan Avcı

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanı (vekil) Enver Kaya

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

- Müsteşar Yardımcısı (vekil) Mustafa Ekmen

- Müsteşar Yardımcısı (vekil) Zekeriya Şarbak

- Personel Genel Müdürü (vekil) Mustafa Yaman

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü (vekil) Mustafa Döner

MALİYE BAKANLIĞI

- Teftiş Kurulu Başkanı (vekil) Cemal Boyalı

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı (vekil) Genç Osman

- Gelir İdaresi Başkanı (vekil) Osman Arıoğlu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müd (vekil) Hasan Albayrak

- Din öğretimi Genel Müdür Yardımcısı (vekil) Mustafa Küçükoğlu

- İlköğretim Genel Müdürü (vekil) İbrahim Er

- İlksan Genel Müdürü (vekil) Fikret Kazar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü (vekil) Zeki Adlı

- Teftiş Kurulu Başkanı (vekil) Muhittin Soyvural

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanı (vekil) Fettah Aksoy

SAĞLIK BAKANLIĞI

- Refik Saydım Hıfzısıhha Merk. Baş. (vekil) Mustafa Ertek

- Teftiş Kurulu Başkan Vekili Muhammed Gedik

- Savunma Sekreteri (vekil) Ayşe Kayıran

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

- Türk Hava Yolları Genel Müdürü (vekil) Temel Kotil

- Sivil Havacılık Genel Müdürü (vekil) Ali Arıduru

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

- Müsteşar (vekil) Vedat Mirmahmutoğulları

- Strateji Geliştirme Başkanı (vekil) Atik Ahmet Yücer

- Koruma ve Kontrol Genel Müdürü (vekil) Nihat Pakdil

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü (vekil) İsmail Kemaloğlu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

- Türk İş Kurumu Genel Müdürü (vekil) Namık Ata

- Sosyal Sigorta Kurumu Başkanı (vekil) Özkan Dalbay

- Bağ-Kur Genel Müdürü (vekil) Saner Güngör

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

- KOBİ Başkanı (vekil) Bayram Mecit

- Müsteşar Yardımcısı (vekil) Adnan Delikurt

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

- BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı (vekil) Saltuk Düzyol

- TEİAŞ Genel Müdürü (vekil) Halil Alaş

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

- Müsteşar Yardımcısı (vekil) Hikmet Kaçdıoğlu

- Müsteşar Yardımcısı (vekil) Mustafa Atalan

- Tanıtma Genel Müdürü (vekil) Kemal Tuncer

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

- Orman Genel Müdürü (vekil) Osman Kahveci. (ANKA)