Batık bankacıların eserleri satıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Uzan, Balkaner, Demirel ile Aksoy ailelerinden haczedilen toplam muhammen bedeli 4 milyon 929 bin YTL olan 426 kalem eserden 359'u, 7 milyon 193 bin 570 YTL'ye satıldı.

Batık bankacıların eserleri satıldı

Kaynak: Hürriyet